Integrace a vývoj

Používáte ve firmě řadu různých aplikací či informačních systémů? Je jejich údržba příliš drahá a aplikace si navíc ani nedokážou mezi sebou vyměňovat data? Propojte je. Nabízíme vám služby zkušeného integrátora, který má za sebou řadu nejen velkých projektů pro opravdu velké hráče na trhu a poradíme si s integrací v menších podnicích. Součástí je i vývoj, bez kterého se často projekty neobejdou. Spolehněte se na desítky zkušených vývojářů a jejich skvělé vedení v rámci GEM System.

Jednoduchá propojení aplikací s nízkými nároky lze uskutečnit v jakémkoliv dnes dostupném programovacím jazyku, resp. v běžně nabízených podnikových systémech. Ovšem náročnější a robustnější integrace probíhají pomocí tzv. integračních platforem. Ty se donedávna vyskytovaly jen v největších společnostech s velmi robustním IT zázemím. Dnešní požadavky na integraci a ceny takových řešení dovolují zavádět integrační platformy i u středně velkých zákazníků.

  1. Snížení nákladů, zvýšení výkonnosti/efektivity.
  2. Efektivní práci v nesourodém IT prostředí.
  3. Rychlejší a kvalifikovanější rozhodování.
  4. Jeden funkční celek namísto nespolupracujících aplikací.
  5. Výkonné technologie za dostupnou cenu dosud vyhrazené jen pro velké společnosti.
  6. Implementace rozdílných systémů zkušenými odborníky.

Změna licenční politiky společnosti Broadcom pro produkty VMware – navrhovaný postup pro klienty (Q1.2024)

GEM System pravidelně věnuje čas těmto změnám, tak aby možné porozumění takto klíčovým změnám bylo co nejvíce korektní a možnosti reakce na ně byly jasnější.

Co se týká změn cenové politiky v tomto případě, my v GEM System věříme, že jsme pro vás hledali hodně intenzivně, ale směle můžeme tvrdit, že dosud jsou známy pouze dohady, odhady a predikce. I přesto, že tyto informace vycházejí z renomovaných zdrojů, nejsou z pohledu celé změny nijak exaktní. Ohledně cenotvorby po změně koncem roku 2023 nelze určovat budoucí strategii.

Budujeme budoucnost IT s Kubernetes – řešení postavená na virtualizaci díky kontejnerizaci s řešeními Kubernetes (K8s)

Nechte se i vy nadchnout řešeními postavenými na téměř dokonalé virtualizaci díky kontejnerizaci s Kubernetes (K8s). Užijte si jednodušší a viditelnější vydávání aplikací spolu s razantním zlepšením spolehlivosti běhu řešení jako celku.

Elektronická spisová služba DXESS.BS dodávaná GEM System

Spisová služba představuje modulární řešení pro centrální evidenci, správu a podporu zpracování spisů a dokumentů, a to včetně navazující důvěryhodné archivace. Systém na jednom místě strukturovaně eviduje a ukládá dokumenty určených typů, nejčastěji faktur, smluv, předpisů a směrnic, resp. dokumentů vydaných a přijatých dle legislativy každé instituce, pro určené typy umí řídit průběh jejich zpracování pomocí workflow. Systém je v souladu s legislativními požadavky na systém elektronické spisové služby, včetně požadavků Národního standardu pro ESSS, eIDAS a GDPR a připraven na atestaci MV ČR.

Specifikace možností nasazení řešení Keycloak SSO od GEM System

GEM System realizoval celou řadu projektů řešících problematiku správy identit či flexibilitu jejich federace v podnikových informačních systémech. Jedním z řešení realizovaných GEM System je nasazení opensource systému Keycloak (Red Hat SSO ve variantě se subskripcí Red Hat).

Jak reportovat data ze SAP...bez SAP? Zeptejte se GEM System

Generování reportingových dat v systému SAP je aktuálně stále více a více na vzestupu zájmu. Uživatelé řešení SAP mají o reportingová data zájem, ale není vždy samozřejmostí, aby data dostali v pořádku, v čas a podle svých přání. Implementace požadavků a přání na reporting dat ze SAP je často drahá, pomalá a poměrně těžkopádná. Klienti využívající řešení SAP se setkávají s uživatelskou náročností a vysokými finančními náklady na změny a úpravy.

Poznejte Microsoft Azure Platform a jeho možnosti pro váš business

Azure představuje cloudovou platformu společnosti Microsoft. Využívá se k vytváření, hostování a škálování webových aplikací prostřednictvím datových center Microsoftu. MS Azure nabízí tzv. Microsoft Online Services – balík online aplikací fungujících jako služby (bez instalace), které umožňují výměnu dat, sdílení, online komunikaci (online konference), atd., to vše založené na bázi cloudu. Všechny tyto nabízené aplikace a služby se rozdělují do tří obchodních značek: Microsoft Azure, SQL Azure a AppFabric.

Agilní vývoj a metodika SCRUM

GEM System využívá na svých projektech moderní a progresivní technologie a agilní projektové techniky. Mezi standardně používanými projektovými technikami na aktuálních projektech používáme aktivně zejména techniky agilního vývoje software typu Scrum, Kanban či DevOps.

Agilní přístup v praxi a metodika SAFe

Metodika SAFe (Scaled Agile Framework for Enterprises) představuje aplikování Agile přístupu na úrovni celé společnosti. Jako příklad se jedná o aplikování SAFe v rámci vývoje IT produktů. Metodiku SAFe využíváme v GEM System od roku 2019.

Zkušenosti s DevOps a cloud architekturou

Seznamte se s definicí DevOps a přesvědčte se, jak role a postupy DevOps vylepšují automatizaci a spolupráci a podporují vytváření lepších produktů pro klienty GEM System.

Zabezpečení cloud aplikace s pomocí DevOps

Objektivním zhodnocením explicitních a implicitních požadavků klienta jsme vytvořili návrh řešení přímo na míru. Díky tomu jsme byli schopni sestavit aplikaci, která je bezpečná, dynamicky nastavitelná, plně automaticky nasaditelná (CICD), vysoce dostupná a automaticky škálovatelná.

Koncept Kubernetes clusteru on-premise od GEM System

Motivací k úvaze o nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise je realizace nových podnikových aplikací konceptem microservices “CloudReady”. Cílem je pak nejen umožnit aplikacím migrovat do veřejného cloudového prostoru, ale také automatizovat vyvažování zátěže interní infrastruktury a automatizovat řadu procesů pro nasazování nových verzí aplikací.

Automatizace a zefektivnění obchodních procesů. GEM Process Manager je BPM řešení, které modeluje a následně řídí vaše procesy, kromě úspory nákladů a urychlení procesů získáte i větší vhled do chodu společnosti.

Ke stažení

Zavedení SOA architektury často snižuje náklady a zvyšuje flexibilitu IT. SOA Governance zahrnuje správa registru služeb, monitoring a vyhodnocování kvality služeb a standardy pro nové i existující služby. Portál služeb přináší přehledný a ucelený nástroj na dokumentování integračních služeb a dohled nad jejich provozem.

Integrační platformy

Vyberte si mezi službami a řešeními jako Red Hat JBoss, sadou Oracle SOA, Microsoft Biztalk, WSO2 a dalšími. Pro snadnější vývoj aplikací jsme vytvořili vlastní integrační a komunikační platformu GEM Light Service Bus, která díky nízkým nárokům na hardware a vstřícným licenčním podmínkám konkuruje velkým robustním řešením. Naše další pokročilé zkušenosti najdete v řešení GEM Process Manager, který představuje platformu pro modelování podnikových procesů nebo v rámci GEM SOA Governance, jenž je řešením pro řízení životního cyklu, registrů služeb nebo přehledů o všech službách IS.

Integrační platforma zajišťuje přenos informací mezi komponentami informačního systému, jejím nasazením umožníte využívat již hotové služby IS, komunikovat standardizovaným způsobem a udržet integraci pod kontrolou.

Ke stažení

Integrace informačních systémů a zavádění servisně orientovaných principů do podnikových systémů. Nabízíme integraci s ohledem na skutečnou potřebu i výhled do budoucna, ovšem s prvky standardizace, abyste proces integrace udrželi pod kontrolou.

Ke stažení

Další řešení v oblasti
Integrace a vývoj

Complex Event Processing

CEP umožňuje zpracovávat a reagovat v reálném čase na velké množství událostí, například při řízení kvality, vyhodnocení rizik či včasné detekci chyb. Umožňuje přijímat a vyhodnocovat zprávy a nacházet mezi nimi důležité souvislosti.

Zabezpečení serverových komunikací

Zabezpečení serverové komunikace pomáhá zvýšit bezpečnost přenosu dat před vnějšími i vnitřními útoky. Na síťové úrovni vám pomůžeme vymezit pouze schválené datové toky.

GEM Service Bus 2g

Prověřené, robustní a plně podporované integrační řešení pro podnikovou sféru navržené s využitím osvědčených open source komponent.

Naše práce v oblasti
Integrace a vývoj

Předmětem dodávky řešení je systém pro autentizaci a autorizaci uživatelů oproti úložišti uživatelských identit v podobě Identity Serveru.

Ke stažení

Stávající mapová aplikace dispečinku asistenčních služeb zaostávala ve funkčnosti za moderními GIS (geografický informační systém) a její používání bránilo zvýšení efektivity služeb. ÚAMK (Ústřední automotoklub) rozhodl o náhradě mapové aplikace novým GIS. Hlavní rolí týmu společnosti GEM System bylo kompletní projektové řízení a technický dohled nad realizací integrace ERP s GIS.

Ke stažení

Centralizovat agendu registr subjektů zdravotní péče (RSZP), agendu výběru pojistného a právní agendu z poboček do datového centra VZP ČR. Koncepce řešení zahrnuje také zavedení nových obchodních procesů, revizi vybraných stávajících nebo konsolidaci dat z poboček, jejich unifikaci a optimalizaci.

Ke stažení

Papírové formuláře jsou skenovány a data z nich vytěžována. Cílem byla efektivní práce s údaji v elektronické podobě v duchu „bezpapírové organizace“. Více informací na vyžádání obchod@gemsystem.cz.

Kdo se o vás postará?

Integrace aplikací a informačních systémů do jednoho funkčního prostředí není triviální. V GEM System s tím ovšem máme dostatek zkušeností a bez obav vám můžeme nabídnout široký tým plný kvalifikovaných odborníků, kteří vás nezklamou.

Team IntegVyvoj

Zaujala vás naše nabídka?