Integrace a vývoj

Používáte ve firmě řadu různých aplikací či informačních systémů? Je jejich údržba příliš drahá a aplikace si navíc ani nedokážou mezi sebou vyměňovat data? Propojte je. Nabízíme vám služby zkušeného integrátora, který má za sebou řadu nejen velkých projektů pro opravdu velké hráče na trhu a poradíme si s integrací v menších podnicích. Součástí je i vývoj, bez kterého se často projekty neobejdou. Spolehněte se na desítky zkušených vývojářů a jejich skvělé vedení v rámci GEM System.

Jednoduchá propojení aplikací s nízkými nároky lze uskutečnit v jakémkoliv dnes dostupném programovacím jazyku, resp. v běžně nabízených podnikových systémech. Ovšem náročnější a robustnější integrace probíhají pomocí tzv. integračních platforem. Ty se donedávna vyskytovaly jen v největších společnostech s velmi robustním IT zázemím. Dnešní požadavky na integraci a ceny takových řešení dovolují zavádět integrační platformy i u středně velkých zákazníků.

  1. Snížení nákladů, zvýšení výkonnosti/efektivity.
  2. Efektivní práci v nesourodém IT prostředí.
  3. Rychlejší a kvalifikovanější rozhodování.
  4. Jeden funkční celek namísto nespolupracujících aplikací.
  5. Výkonné technologie za dostupnou cenu dosud vyhrazené jen pro velké společnosti.
  6. Implementace rozdílných systémů zkušenými odborníky.

Agilní vývoj a metodika SCRUM

GEM System využívá na svých projektech moderní a progresivní technologie a agilní projektové techniky. Mezi standardně používanými projektovými technikami na aktuálních projektech používáme aktivně zejména techniky agilního vývoje software typu Scrum, Kanban či DevOps.

Agilní přístup v praxi a metodika SAFe

Metodika SAFe (Scaled Agile Framework for Enterprises) představuje aplikování Agile přístupu na úrovni celé společnosti. Jako příklad se jedná o aplikování SAFe v rámci vývoje IT produktů. Metodiku SAFe využíváme v GEM System od roku 2019.

Zkušenosti s DevOps a cloud architekturou

Seznamte se s definicí DevOps a přesvědčte se, jak role a postupy DevOps vylepšují automatizaci a spolupráci a podporují vytváření lepších produktů pro klienty GEM System.

Zabezpečení cloud aplikace s pomocí DevOps

Objektivním zhodnocením explicitních a implicitních požadavků klienta jsme vytvořili návrh řešení přímo na míru. Díky tomu jsme byli schopni sestavit aplikaci, která je bezpečná, dynamicky nastavitelná, plně automaticky nasaditelná (CICD), vysoce dostupná a automaticky škálovatelná.

Integrační platformy

Vyberte si mezi službami a řešeními jako Red Hat JBoss, sadou Oracle SOA, Microsoft Biztalk, WSO2 a dalšími. Pro snadnější vývoj aplikací jsme vytvořili vlastní integrační a komunikační platformu GEM Light Service Bus, která díky nízkým nárokům na hardware a vstřícným licenčním podmínkám konkuruje velkým robustním řešením. Naše další pokročilé zkušenosti najdete v řešení GEM Process Manager, který představuje platformu pro modelování podnikových procesů nebo v rámci GEM SOA Governance, jenž je řešením pro řízení životního cyklu, registrů služeb nebo přehledů o všech službách IS.

Automatizace a zefektivnění obchodních procesů. GEM Process Manager je BPM řešení, které modeluje a následně řídí vaše procesy, kromě úspory nákladů a urychlení procesů získáte i větší vhled do chodu společnosti.

Ke stažení

Zavedení SOA architektury často snižuje náklady a zvyšuje flexibilitu IT. SOA Governance zahrnuje správa registru služeb, monitoring a vyhodnocování kvality služeb a standardy pro nové i existující služby. Portál služeb přináší přehledný a ucelený nástroj na dokumentování integračních služeb a dohled nad jejich provozem.

Integrační platforma zajišťuje přenos informací mezi komponentami informačního systému, jejím nasazením umožníte využívat již hotové služby IS, komunikovat standardizovaným způsobem a udržet integraci pod kontrolou.

Ke stažení

Integrace informačních systémů a zavádění servisně orientovaných principů do podnikových systémů. Nabízíme integraci s ohledem na skutečnou potřebu i výhled do budoucna, ovšem s prvky standardizace, abyste proces integrace udrželi pod kontrolou.

Ke stažení

Další řešení v oblasti
Integrace a vývoj

Complex Event Processing

CEP umožňuje zpracovávat a reagovat v reálném čase na velké množství událostí, například při řízení kvality, vyhodnocení rizik či včasné detekci chyb. Umožňuje přijímat a vyhodnocovat zprávy a nacházet mezi nimi důležité souvislosti.

Zabezpečení serverových komunikací

Zabezpečení serverové komunikace pomáhá zvýšit bezpečnost přenosu dat před vnějšími i vnitřními útoky. Na síťové úrovni vám pomůžeme vymezit pouze schválené datové toky.

GEM Service Bus 2g

Prověřené, robustní a plně podporované integrační řešení pro podnikovou sféru navržené s využitím osvědčených open source komponent.

Naše práce v oblasti
Integrace a vývoj

Předmětem dodávky řešení je systém pro autentizaci a autorizaci uživatelů oproti úložišti uživatelských identit v podobě Identity Serveru.

Ke stažení

Stávající mapová aplikace dispečinku asistenčních služeb zaostávala ve funkčnosti za moderními GIS (geografický informační systém) a její používání bránilo zvýšení efektivity služeb. ÚAMK (Ústřední automotoklub) rozhodl o náhradě mapové aplikace novým GIS. Hlavní rolí týmu společnosti GEM System bylo kompletní projektové řízení a technický dohled nad realizací integrace ERP s GIS.

Ke stažení

Centralizovat agendu registr subjektů zdravotní péče (RSZP), agendu výběru pojistného a právní agendu z poboček do datového centra VZP ČR. Koncepce řešení zahrnuje také zavedení nových obchodních procesů, revizi vybraných stávajících nebo konsolidaci dat z poboček, jejich unifikaci a optimalizaci.

Ke stažení

Papírové formuláře jsou skenovány a data z nich vytěžována. Cílem byla efektivní práce s údaji v elektronické podobě v duchu „bezpapírové organizace“. Více informací na vyžádání obchod@gemsystem.cz.

Kdo se o vás postará?

Integrace aplikací a informačních systémů do jednoho funkčního prostředí není triviální. V GEM System s tím ovšem máme dostatek zkušeností a bez obav vám můžeme nabídnout široký tým plný kvalifikovaných odborníků, kteří vás nezklamou.

Team IntegVyvoj

Zaujala vás naše nabídka?