Migrace systémů RBCZ tak, aby bylo možné zcela opustit infrastrukturu Equa bank a významně zefektivnit paralelní provoz datových center aj.
4.Q 2023

Dodávka nového informačního systému - aplikace pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka (ČNB).
3.Q 2023

Projekt User Vehicle Data (UVD) integruje desítky zdrojů dat uživatelů a vozidel. Poskytuje konsolidovaná, vyčištěná, ale i obohacená data.
2.Q 2023

Služby systémové a business analýzy v projektu Target Centrac pro VWFS, který představuje významnou úsporu interních zdrojů.
1.Q 2023

Spolupráce s Medicalc software na zajištění provozu Oracle DB v režimu 24/7 a kompletní správa databází včetně migrací na nové verze.
4.Q 2022

Kompletní realizace migrace existujícího DWH na nový hardware a povýšení prostředí Oracle databáze na aktuální poslední stabilní verzi.
3.Q 2022

Pro zefektivnění klíčových business procesů a obchodních plánů dodáno řešení pro zpracování a vyhodnocení dat na bázi strojového učení.
2.Q 2022

E-shop 4home má zákazníky v 5 zemích EU a zaměřil se na potřebu zefektivnění a predikce řízení všech objednávek díky MS Power BI.
1.Q 2022

Simply Share je vědomostní bází (s využitím Adobe Experience Manager / AEM) pro řadu oblastí a obsahu, kde celé řešení je globálně sdíleno.
4.Q 2021

Reference nových nástrojů pro podporu eMobility a jejich nasazení do produkčního prostředí u klienta ŠKODA AUTO.
3.Q 2021

Reference průběhu projektu Modernizace integrační platformy (IPF). IPF je centrálním prvkem technické a aplikační infrastruktury.
2.Q 2021

Projekt vytvoření reportingového řešení postaveného na platformě Microsoft Power BI včetně vybudování datového skladu.
4.Q 2020


Projekt dodávky nového billingového řešení představujícího novou centrální komponentu architektury pro klienta Sodexo Pass ČR.
3.Q 2020

Projekt Pokladny a terminály značně zkracuje čas při odbavování klientů a eliminuje chybovost při přepisování částek do platebního terminálu.
2.Q 2020

Reference projektu K2 New Generation, kde se podílíme na vývoji nových verzí primárně webových produktů společnosti ŠKODA AUTO.
4.Q 2019

Dodávkou řešení je systém pro autentizaci a autorizaci uživatelů oproti úložišti uživatelských identit v podobě Identity Serveru.
2.Q 2019

Projekt Portálu ŠKODA Connect (CWP) pro klienta ŠKODA AUTO a.s., je webovou aplikací s integrací několika backendových komponent.
1.Q 2019

Dodávka nástroje GPM - GEM Process Manager v pojišťovně Uniqa v ČR a SR. Zrychlení a podpora procesů a řada dalšího.
4.Q 2018

Definice řešení, implementace a migrace služeb s náhradou platformy. Změny v architektuře Oracle SOA Suite mezi verzemi.
2.Q 2018

Vybudování integrační platformy založené na Oracle ESB. Rozsáhlá implementace v retailové společnosti a pokročilá integrace.
2.Q 2018

Realizace nového návrhu řešení, infrastruktury, implementace nové platformy a migrace stávajících služeb z původní platformy.
1.Q 2018

Případová studie Governance a provoz platformy Agribus sloužící pro vyhledávání v datech a rozdělení uložiště dat.
1.Q 2018

Konzultační služby v oblasti stabilizace vývojových procesů a navýšení kvality v oblasti pokladního systému.
3.Q 2017

Správa a podpora databází v režimu 24/7. Garantovaná reakční doba do 30 minut. Nepřetržitá dostupnost kritických databází.
1.Q 2016

Zavedení nových integračních vazeb pro propojení digitalizační linky s integrační platformou VZP ČŘ a realizaci poždavků.
4.Q 2015

Příprava a předání nástroje pro automatizovaný a pravidelný reporting sloužící pro analýzu všech dat na základě parametrů.
4.Q 2015

Provozní systém založený na BPM řešení, jež umožňuje implementovat podporu pro vnitropodnikové i mezifiremní procesy.
3.Q 2015

Návrh a implementace integrační platformy, která sjednotila komunikaci s Ministerstvem zemědělství a extérními subjekty.
2.Q 2014

Plnohodnotná BI podpora pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení pro malé a střední podniky.
2.Q 2013

Zefektivnění procesu vyřizování požadavků klientů volajících na dispečink ÚAMK v případě poruchy vozidla či nehody.
3.Q 2012

Vybrané další reference

Reference v oblasti státní správy

Kontaktujte nás

    Pozvěte nás do tendru