Reference dodávky migrace DWH na nový HW pro banku Raiffeisenbank

RBCZ se rozhodla pro externí spolupráci v oblasti integrace a optimalizace všech HW a SW komponent pro potřeby běhu RBCZ DWH řešení, jelikož stávající řešení se blížilo konci supportního cyklu. Na základě vyhraného výběrového řízení tak vznikl mezi společnostmi RBCZ a GEM System projekt, jehož cílem byla kompletní realizace migrace existujícího datového skladu Raiffeisenbank na nový hardware a povýšení běhového prostředí Oracle databáze na aktuální poslední stabilní verzi. Na základě požadavků zákazníka měla společnost GEM System na projektu roli integrátora, kdy plně zodpovídala za realizaci projektu, konzultační a řídící činnosti a dodání expertních kapacit.

HPE Superdome pro potřeby migrace stávajícího datového skladu RBCZ, který byl dodán do dvou využívaných datových center. Nový HW je připraven na provoz matematicky náročných výpočetních operací a vhodný pro nasazení aplikací typu Oracle či SQL.

Na obou lokalitách je nainstalován operační systém Red Hat Enterprise Linux. Z pohledu software bylo zapotřebí nainstalovat HPE Foundation Software ISO Image for HPE Superdome Flex Servers Family. V rámci virtualizace byl použit linuxový virtualizační nástroj Kernel-based Virtual Machine (KVM). Další realizací bylo rozšíření diskového pole z Hitachi G600 na Hitachi G5500. Z hlediska databáze byl proveden upgrade DB z Oracle 12 na Oracle 19 včetně optimalizace výkonu odpovídající v dokumentaci uvedeným KPI. Podle odsouhlaseného projektového plánu tak proběhla kompletní jednorázová migrace (i s Oracle 19) produkčního prostředí a testovacích prostředí pomocí metody Autoupgrade.

Zaujala Vás naše nabídka?