Reference dodávky řešení pro klienta Volkswagen Financial Services – služby systémové a business analýzy v rámci projektu Target Centrac

Projekt Volkswagen Financial Services (VWFS) si klade za cíl zprostředkování služeb systémové a business analýzy. Což pro klienta VWFS představuje významnou úsporu interních zdrojů alokovaných na tyto činnosti.

Do projektu se zapojili členové týmu GEM System na pozicích Systémový analytik a Business analytik. Služby systémové a business analýzy jsou poskytovány pro systém Target Centrac (core systém klienta VWFS).

V rámci systémové analýzy probíhá rozvoj systému Target Centrac, který se řadí mezi hlavní obchodní systémy VWFS. Mezi řešené požadavky zahrnujeme jak inkrementální businessový rozvoj, tak úpravy vyplývající z legislativních změn. Systémová analýza pokrývá vytěžení detailních požadavků, návrh systémového řešení s ohledem na stávající architekturu a prostředí včetně vedení konzultací s dodavatelem programové dodávky, výstupem je zpracovaný katalog požadavků a dalších doplňujících analytických pohledů a struktur, který využíváme jako podklad pro vývoj třetí dodavatelskou stranou.

Zaujala Vás naše nabídka?