Realizace nového informačního systému pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka (ČNB)

Nový informační systém pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka představuje aplikaci, kterou využívají jak interní uživatelé České národní banky (ČNB), tak zástupci Ministerstva financí a zástupci akreditovaných osob, kteří jsou oprávněni pořádat odborné zkoušky podle odpovídající zákonné úpravy. K dispozici je též široké veřejnosti na webových stránkách ČNB.

V řešení IS SPOT jsou naimportovány všechny otázky a případové studie k jednotlivým zkouškovým sadám, které jsou ve správě Administrátora a Experta ČNB, k náhledu pro Experta Ministerstva financí, Jazykového korektora a Zástupce akreditované osoby.

V rámci aplikace je možné zadat změnu/úpravu otázky či případové studie, požádat o její vyřazení, případně dát návrh na úplně novou otázku. Tyto podněty může podat Expert ČNB, Expert MF nebo Zástupce akreditované osoby.

Součástí dodávky bylo dodání realizační studie (analýza), implementace, vytvoření testovacích scénářů, zaškolení interních ČNB pracovníků, věcných správců a uživatelů IS SPOT, testování, řešení nalezených chyb v testech, součinnost při penetračních testech, pilotu, tvorba dokumentace a import historických dat.

Zaujala Vás naše nabídka?