ÚAMK

ÚAMK je ryze českou společností s nejdelší tradicí především v oblasti poskytování služeb motoristům. Mezi hlavní aktivity patří zejména asistenční služby, které ÚAMK zajišťuje pro více než 75 % nových vozidel uváděných do provozu v ČR. ÚAMK se zabývá také prevencí v oblasti bezpečnosti silničního provozu a aktivně se podílí na tvorbě legislativy týkající se dopravy.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zefektivnění procesu vyřízování požadavků klientů volajících na dispečink ÚAMK v případě poruchy vozidla či nehody. Cíle bylo dosaženo rozšířením stávajícího informačního systému, integrací nástroje GIS a úpravou firemních procesů.

Vlastnosti

 • Využití moderního mapového systému GIS.
 • Automatické generování optimálního procesu vyřešení případu.
 • Integrace metodik a kontrolních funkcí sledujících náklady.
 • Podpora navigačních funkcí a rychlé lokalizace.
 • Přehledová mapa všech řešených případů včetně zobrazení stavů.
 • Automatizované předávání geografických informací z GIS do informačního systému
 • Automatické spojování telefonního hovoru (CISCO) a zasílání SMS.

Technologie

 • Systém GIS dostupný přes webový prohlížeč.
 • Asynchronní komunikace mezi GIS a informačním systémem.
 • Integrace CISCO IPCC.
 • Integrace SMS Gateway.

Zaujala Vás naše nabídka?