GEM System ohlašuje splnění podmínek a získání certifikace TISAX

Standard TISAX® je postaven na základech mezinárodní normy ISO 27001, která byla přizpůsobena požadavkům automobilového průmyslu vznikl standard TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange).

TISAX představuje jednotný a všemi významnými hráči doporučený standard pro hodnocení (assessment) informační bezpečnosti v automobilovém průmyslu.

TISAX definuje nejlepší praxi a stanovuje jednotná pravidla pro bezpečnost. Standard TISAX zaštítila německá asociace automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie). VDA stanovila hodnotící kritéria a certifikační pravidla ve spolupráci se sdružením evropského automobilového průmyslu: European Network Exchange (ENX).

Hodnocení TISAX provádějí akreditovaní poskytovatelé auditu, kteří rovněž v pravidelných intervalech prokazují svou kvalifikaci. Posouzení certifikace GEM System bylo provedeno akreditovaným poskytovatelem auditu.

Úroveň certifikace TISAX získaná GEM System a.s.:
Information with High Protection Needs

Kontaktujte nás