Certifikace ISO
pro GEM System

Společnost GEM System a.s. v roce 2019 zavedla systémy managementu kvality, environmentálního managementu, systému řízení bezpečnosti informací a dále i systém managementu služeb dle mezinárodně uznávaných norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a ISO 20000-1.

Systém managementu kvality ISO 9001

Certifikace společnosti je nejlepším objektivním důkazem, že naše služby splňují ty nejvyšší nároky na kvalitu produktů a poskytování služeb,splňujeme standardy v oblasti vnitrofi remních procesů a trvale se snažíme zlepšovat v oblasti kvality.

Systém environmentálního managementu ISO 14001

Systém environmentálního managementu podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001 představuje jasnou deklaraci pro okolí o chování apřístupu naší společnosti k životnímu prostředí. Tímto veřejně prokazujeme, že vnímáme odpovědnost k životnímu prostředí a ževynakládáme úsilí směřující k jeho ochraně.

Systém řízení bezpečnosti informací ISO 27001

Naše společnost splňuje všechny požadavky z hlediska řízení bezpečnosti informací. Zákazníci a partneři mají jistotu, že naše ochranaklientských i našich interních dat v rámci společnosti je na špičkové úrovni a informace se nedostanou do nepovolaných rukou.

Systém managementu služeb ISO 20000-1

Naše společnost je certifikována a splňuje požadavky vyplývající z mezinárodní normy ISO 20000-1 týkající se zlatého standardu řízení služeb. Norma specifikuje požadavky na zavedení, implementaci, údržbu a neustálé zlepšování systému řízení služeb. Podporuje řízení životního cyklu služby, včetně plánování, návrh, přechod, poskytování a zlepšování služeb, které splňují dohodnuté požadavky a přinášejí hodnotu pro zákazníky, uživatele a organizaci poskytující služby.

Sledujte nás na sociálních sítích

Kontaktujte nás

  GEM System v číslech

  spravovaných externích identit
  0 milionů
  korun proteče našimi systémy
  0 miliard
  dat spravovaných v našich databázích
  0 TB
  školení a kurzů absolvovaných našimi odborníky
  0
  zaměstnanců nabitých světem IT
  0