Certifikace ISO
pro GEM System

Společnost GEM System a.s. v roce 2019 zavedla systémy managementu kvality, environmentálního managementu a systému řízení bezpečnosti informací dle mezinárodně uznávaných norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001.

Systém managementu kvality ISO 9001

Certifikace společnosti je nejlepším objektivním důkazem, že naše služby splňují ty nejvyšší nároky na kvalitu produktů a poskytování služeb, splňujeme standardy v oblasti vnitrofiremních procesů a trvale se snažíme zlepšovat v oblasti kvality.


Systém řízení bezpečnosti informací ISO 27001

Naše společnost splňuje všechny požadavky z hlediska řízení bezpečnosti informací. Zákazníci a partneři mají jistotu, že naše ochrana klientských i našich interních dat v rámci společnosti je na špičkové úrovni a informace se nedostanou do nepovolaných rukou.


Systém environmentálního managementu ISO 14001

Systém environmentálního managementu podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001 představuje jasnou deklaraci pro okolí o chování a přístupu naší společnosti k životnímu prostředí. Tímto veřejně prokazujeme, že vnímáme odpovědnost k životnímu prostředí a že vynakládáme úsilí směřující k jeho ochraně.


Sledujte nás na sociálních sítích

Kontaktujte nás

GEM System v číslech

0 milionů
spravovaných externích identit
0 miliard
korun proteče našimi systémy
0 TB
dat spravovaných v našich databázích
0
školení a kurzů absolvovaných našimi odborníky
0
zaměstnanců nabitých světem IT