Zkušenosti GEM System s agilním vývojem a metodikou SCRUM

GEM System využívá na svých projektech moderní a progresivní technologie a agilní projektové techniky. Mezi standardně používanými projektovými technikami na aktuálních projektech používáme aktivně zejména techniky agilního vývoje software typu Scrum, Kanban či DevOps.

Na rozsáhlejších projektech s několika desítkami vývojářů pracujících na společném díle máme zkušenosti a aktivně se zapojujeme do používání robustních metodik typu Large Scale Scrum (LeSS), PRINCE2 Agile či Scaled Agile Framework.

Metodika SCRUM

Reference projektů a případové studie agilních dodávek GEM System

Název projektu: K2 New Generation - Execution tým
Společnost: ŠKODA AUTO a.s.

Rozsah a způsob realizace: GEM System se podílí na vývoji nových verzí produktů společnosti ŠKODA AUTO v rámci projektu „K2 New Generation – Execution tým“. Jedná se o CMS nástroj s přidruženými dynamickými nástroji, které po vypublikování vygeneruje internetové stránky dovozce, prodejce či servisu v dané zemi. Projekt počítá s nasazením pro 100 zemí, kde pokryje několik tisíc dealerů automobilky celosvětově. V projektu se používá agilních metodik SCRUM a SAFe. Pro provoz webového projektu je využívána serverová infrastruktura společnosti Škoda Auto a dále cloudová centra Microsoft Azure.

Název projektu: Customer Web Portal Společnost: ŠKODA AUTO a.s.

Rozsah a způsob realizace: GEM System se spolupodílí na vývoji komponenty „Customer Web Portal“ pro společnost ŠKODA AUTO a. s. Jedná se o webový portál s integrací několika backendových komponent v rámci projektu „Connected Cars“. Projekt Connected Cars poskytuje majitelům vozů ŠKODA službu, která umožňuje získávat některé informace z vozu či ovládat některé funkce vozu s pomocí webové aplikace (např. kontrola stavu pohonných hmot, uzamykaní vozu, stahování oken či ovládání topení na dálku, plánování tras, správa RSS zpráv zobrazovaných následně na displeji infotainmentu vozidla apod.). Projekt z pohledu klientů a uživatelů je realizován a představuje službu na stránce: www.skoda-auto.com

Název projektu: WebApp/CDB development Společnost: ŠKODA AUTO a.s. / GG2

Rozsah a způsob realizace: Projekt WebApp / CDB development se zaměřuje na vývoj aplikací v infotainmentu ve vozidlech značky ŠKODA. Tento vývoj je specifický zejména tím, že se provádí z části na interně vyvíjeném frameworku v rámci koncernu VW zvaném „SHIFT 5“, který celý vývoj zapouzdřuje. To znamená, že se v rámci vývoj mohou použít pouze některé technologie (NPM, Node.js, Javascript, TypeScript, Angular 8+, HTML, CSS, REST API, Promises, RxJS). Framework SHIFT 5 obsahuje knihovny pro manipulaci s RSI, definuje jednotlivé části aplikace a stará se o kompilování a buildování projektu. Druhou část představuje komponenta vyvíjená v Amazon Web Services (AWS) pro uchovávání dat v dlouhodobém horizontu.

Další reference agilně řízených projektů

Současně agilní řízení realizujeme na dodávkách řadě dalších projektů. Příkladem je agilní řízení projektů jednoho z předních bankovních domů na trhu v ČR. Další referencí je projekt pro světovou jedničku v motivačních řešeních, jde o společnost působící ve více než 30 zemích světa. Pro další informace nás kontaktujte na e-mailu: sales@gemsystem.cz

Získejte další informace k referencím

Ke stažení