Nástroj GPM neboli GEM Process Manager

GEM Process Manager je evoluční nástupce dosavadního způsobu vývoje podnikových systémů, který výrazně redukuje čas od vzniku požadavku do jeho realizace v produkčním prostředí. Využijte výhod pokročilé automatizace a výrazného zefektivnění obchodních procesů.

V minulosti byly podnikové aplikace dodávány na míru dle obchodních procesů navržených v analýze. Následné změny obchodních procesů vyžadovaly práci vývojářů s významnými náklady na realizaci těchto změn. V současném dynamickém prostředí dochází k velmi častým změnám obchodních procesů a legislativy, a proto dosavadní model vývoje již nevyhovuje.

Chcete optimalizovat schvalování dokumentů? Potřebujete, aby byly vaše procesy v souladu s ISO? Přemýšlíte o zkvalitnění služeb zákaznické podpory? Hledáte způsob, jak zefektivnit interní procesy? Nevíte, jak co nejrychleji přizpůsobit Vaše procesy situaci na trhu? GEM Process Manager Je vaším správným řešením. Robustní řešení v podobě GEM Process Manager od GEM System vás přesvědčí například řadou velkých a středních referencí. GEM Process Manager je inovací předchozí verze BPM řešení nabízeného jako GEM BPM Suite.

Řešení GEM Process Manager je nabízeno i díky partnerské spolupráci se společnostmi – více viz. webové stránky partnerů: 

Proč zvolit řešení GPM od GEM System?

  • Ověřené řešení používané významnými českými společnostmi pro řízení klíčových podnikových procesů.
  • Umožňuje realizaci podnikových aplikací s maximální flexibilitou obsluhovaných obchodních procesů.
  • Integrované prostředí pro modelování procesů, návrh uživatelských formulářů.

Co nabízí?

Intuitivní návrh procesů

Procesy jsou vytvářeny v grafickém prostředí pomocí přehledných diagramů.

Návrh formulářů

Aplikační formuláře tvoří přímo vaši analytici. Výsledkem je moderní uživatelské rozhraní.

Snadná práce s procesy

V přívětivém uživatelském prostředí můžete vyhledávat a prohlížet instance procesů.

Integrace

Integrace s vaším informačním systémem dle principů SOA (Service Oriented Architecture). Vaše procesy mohou vystavovat služby i konzumovat služby dalších systémů.

Pořizovací náklady

Licenční podmínky umožňují nasadit platformu bez vysokých počátečních nákladů.

Zkušenosti

Naši analytici vám pomohou naplánovat zavedení GEM Process Manager nebo spustit pilotní projekt.

Jak funguje?

GEM Process Manager je nástroj pro návrh, realizaci, provoz a monitoring obchodních procesů. Procesy jsou navrhovány a modelovány v podobě srozumitelných diagramů. Pro pochopení procesů a jejich úpravy není třeba technických znalostí. Provedené změny procesu jsou pak přímočaře promítnuty do chování Vašich podnikových aplikací.

Jaká je přidaná hodnota?

  • Automatizace: Procesy řízené touto platformou efektivně propojují manuální činnosti prováděné uživateli s automatizovanými akcemi v režii informačního systému.
  • Sjednocení pracovních postupů: Modifikace procesu v platformě GPM umožní přenést změnu na všechny účastníky procesu. Namísto rozesílání pracovních postupů a následných kontrol zajistí řízení procesů platforma GEM Process Manager.
  • Flexibilita organizace: Při návrhu obchodních procesů jsou pracovní postupy zmapovány a zachyceny do diagramů – procesy lze v budoucnu efektivně měnit.
  • Zastupitelnost: Znalost pracovního procesu je možné jednoduše šířit mezi pověřenými pracovníky. Při odchodu pracovníka zůstane znalost procesů zachována a procesy fungují dál.
  • Operativní přehled o procesech: Můžete procesy sledovat jak jednotlivě (konkrétní instance procesu, např. reklamace), tak i globálně přes celou organizaci nebo dílčí oddělení.
  • Nové vstupy pro řízení: S GEM Process Manager získáte nové možnosti kontroly nad Vašimi procesy: přehled o stavu procesů, výsledky procesů, časové trvání jednotlivých kroků a další indikátory. Podle výsledků této analýzy snadno identifikujete neefektivní kroky nebo nejčastější problémy v průběhu procesu.
  • Ověření nových procesů: Pomocí platformy GEM Process Manager mů- žete ověřit novou variantu pracovního postupu, podle sledovaných indikátorů vyhodnotit a následně zavést nový postup pro celou organizaci, nebo se naopak vrátit k původnímu procesu.

Ke stažení