VZP ČR

Cíl projektu

Zavedení nových integračních vazeb pro propojení digitalizační linky s integrační platformou (IPF) a realizace následujících kroků:

 • analýza stávajících procesů pro zpracování papírových formulářů,
 • návrh a optimalizace procesů a jejich převedení do elektronické podoby,
 • návrh a realizace integračních vazeb (sada kompozitních aplikací pro SOA 11g v jazyku BPEL),
 • aplikační úpravy v rozsáhlé komponentě Registr subjektů zdravotní péče (RSZP) včetně zavedení nových procesů s ohledem na automatizované zpracování digitalizovaných formulářů,
 • provedení integračních a akceptačních testů.

Přínosy a výhody

 • Řešení postavené na moderních principech SOA.
 • Automatizace zpracování údajů z papírových formulářů.
 • Zvýšení klientského komfortu.
 • Snížení chybovosti.
 • Monitoring obchodních procesů (předání formulářů od klientů).
 • 15 000 strukturovaných a 7 000 nestrukturovaných dokumentů denně.
 • Integrační vazby připravené na plnou digitalizaci.

Projekt v číslech

5 miliónů        klientů využívá služby VZP ČR.

380 tisíc          formulářů přenesených za měsíc z Digilinky do RSZP.

21 tisíc             zpracovaných formulářů denně.

2x                      zrychlení komunikace s klientem po provedené automatizaci procesu.

Poskytnuté služby

Zaujala Vás naše nabídka?