Změna licenční politiky společnosti Broadcom pro produkty VMware - navrhovaný postup pro klienty (Q1.2024)

GEM System pravidelně věnuje čas těmto změnám, tak aby možné porozumění takto klíčovým změnám bylo co nejvíce korektní a možnosti reakce na ně byly jasnější.

Co se týká změn cenové politiky v tomto případě, my v GEM System věříme, že jsme pro vás hledali hodně intenzivně, ale směle můžeme tvrdit, že dosud jsou známy pouze dohady, odhady a predikce. I přesto, že tyto informace vycházejí z renomovaných zdrojů, nejsou z pohledu celé změny nijak exaktní. Ohledně cenotvorby po změně koncem roku 2023 nelze určovat budoucí strategii.

To hlavní, co poradíme každému ohledně změn cenové politiky je, že by se firmy měly snažit nyní nenaskakovat na vlnu paniky, která v souvislosti se změnou licenčního modelu a pravděpodobného zdražení produktů VMware vzniká. Nicméně, každá mince má dvě strany…

Budujeme budoucnost IT s Kubernetes – řešení postavená na virtualizaci díky kontejnerizaci s řešeními Kubernetes (K8s)Pokud jste v pozici provozního manažera a stojíte před rozhodnutím, zda provést takové zásadní změny jako je strategie virtualizace, je třeba si vyřešit několik nezbytných úkolů na vaší straně – co je zapotřebí udělat a znát:

- Inventura licencí (zakoupených a skutečně využitých), to je skvělý vstup pro cenové jednání ať už s Broadcom nebo případným konkurenčním řešením.

- Oslovte svého dodavatele stávajících licencí a požádejte jej o nabídku cen subskripcí.

- Položte si otázku, zda vám v současném řešení něco chybí, nebo zda by vám konkurenční řešení přineslo nějaké zásadní inovace či příležitosti.

- Mohu si dovolit opensource s podporou / bez podpory, proč bych případně měl preferovat komerční produkt?

- Zvládnu obsluhu s dosavadním personálním obsazením? A jaké budou nezbytné potřebné kapacity pro přechodnou fázi vč. celého procesu migrace? Ve spolupráci s experty můžete znát kvalifikovaný odhad potřebných kapacit a odpovídajících cen.

- Jak náročné bude školení personálu (finančně i časově)?

- Máte vyřešeno řešení systémových závislostí? Aneb bylo by velice nepříjemné po nasazení nové platformy pro virtualizaci zjistit, že nemáte kompatibilní systém pro zálohy.

- Nezapomeňte alespoň na elementární analýzu rizik, při které je zapotřebí zhodnotit typicky potenciální rizika migrace, samotného provozu nové platformy a nezapomeňte si v rámci námluv „proklepnout“ také nového vendora.


Pokud provedete tyto úkony a odpovíte si na uvedené otázky, pak budete mít celkem solidní základnu, nad kterou lze modelovat a analyzovat různé situace a jejich zvládnutí.

V celé záležitosti je potřeba vidět příležitost a nenaskakovat zbrkle na vlnu jednoho univerzálního řešení.

Nakonec můžete dojít k závěru, že změnu prosadíte ze zcela jiného a mnohem pragmatičtějšího důvodu, než je změna cenové politiky.

Kontaktujte nás

    Získejte další informace k referencím