Jak reportovat data ze SAP...bez SAP? Zeptejte se GEM System

Generování reportingových dat v systému SAP je aktuálně stále více a více na vzestupu zájmu. Uživatelé řešení SAP mají o reportingová data zájem, ale není vždy samozřejmostí, aby data dostali v pořádku, v čas a podle svých přání. Implementace požadavků a přání na reporting dat ze SAP je často drahá, pomalá a poměrně těžkopádná.

Klienti využívající řešení SAP se setkávají s uživatelskou náročností a vysokými finančními náklady na změny a úpravy. Naopak stále oblíbenější na trhu je softwarové řešení Power BI od společnosti Microsoft. Z řešení SAP dokážeme generovat data (získat je a extrahovat) a díky Power BI existuje správná cesta, jak být v případě generování dat ze SAP efektivní.

Power BI se stává oblíbeným řešením mj. díky skutečnosti, že je postaveno na uživatelsky známých až populárních řešeních MS Excel a Power Query. GEM System je dodavatelem řešení, pomocí kterého je možné získat data ze systému SAP a na jejich základě připravit potřebné Power BI reporty. Výsledkem je vytvoření komplexní Business Intelligence platformy, která je navržená především tak, aby bylo kdykoliv umožněno ji snadno měnit a rozvíjet řešení i v budoucnu.

Společnost GEM System pro tyto případy připravila a již několikrát realizovala inovativní řešení vhodné nejenom pro BI reporting, ale i pro ostatní účely získávání dat z platformy SAP.

Jako reportingové řešení volíme jednoho z leaderů na poli reportingových platforem, jedná se o řešení Microsoft Power BI nebo řešení od Tableau Software, která se specializuje na vizualizaci dat. Samozřejmě je možné použít i další nástroje podle potřeb klienta.

Co získáte s řešením reportingu ze SAP od GEM System?

Získejte další informace k reportingu ze SAP