Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí správní řízení, odborné a zkušební úkony a kontrolní činnosti v oblastech ochrany rostlin a rostlinných produktů, mechanizačních prostředků a odborných rostlinolékařských činností.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo navrhnout a implementovat integrační platformu, která sjednotí komunikaci s Ministerstvem zemědělství a případnými dalšími externími subjekty, umožní jednotnou správu, zvýší zabezpečení a umožní efektivnější audit. Pro tyto účely byla nasazena komponenta GEM Ligth Service Bus (LSB) v konfiguraci High Availability.

GEM Light Service Bus nachází uplatnění jako podniková ESB platforma nebo jako B2B rozhraní pro integraci s externími partnery. Vzhledem k nízkým nárokům GEM Light Service Bus na hardware a vstřícným licenčním podmínkám je efektivním řešením nejen pro velké, ale i pro střední společnosti.

Vlastnosti

  • Nízká cena.
  • Rychlé nasazení.
  • Jednoduchá správa služeb.
  • Flexibilní a efektivní řešení s rychlou odezvou.
  • Sjednocená komunikace s externími systémy prostřednictvím jediné komponenty.

Technologie

  • Komponenta LSB
  • Apache HTTP Server
  • Python
  • MySQL relační databáze v režimu replikace master-slave

Zaujala Vás naše nabídka?