Reference pro oblast middleware části Red Hat a open source technologií pro banku Raiffeisenbank

Doba čtení >5 min.

Seznamte se s referencí projeku pro oblast middleware části Red Hat a open source technologií pro banku Raiffeisenbank (RBCZ) – migrace řešení a systémů pro poskytování krátkodobých úvěrů

RBCZ hledala spolehlivého IT partnera, který byl schopen zmigrovat celé řešení na poskytování krátkodobých úvěrů na RBCZ systémy tak, aby bylo možné zcela opustit infrastrukturu Equa bank a tím ušetřit desítky milionů korun ročně na paralelním provozu datových center, souvisejících licencí a služeb a dalším. GEM System během 7 týdnů zpracoval analýzu a plán projektu, která RBCZ potvrdila, že projekt je možné dokončit v požadovaném termínu 9 měsíců.

Reference dodávky zcela nového informačního systému pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka (ČNB)

Doba čtení ~5 min.

Seznamte se s novou referencí dodávky zcela nového informačního systému pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka (ČNB).

Dodávka nového informačního systému pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka představuje aplikaci, kterou využívají jak interní uživatelé České národní banky (ČNB), tak zástupci Ministerstva financí a zástupci akreditovaných osob, kteří jsou oprávněni pořádat odborné zkoušky podle odpovídající zákonné úpravy. K dispozici je též široké veřejnosti na webových stránkách ČNB.

Reference projektu User Vehicle Data (UVD) pro klienta Škoda Auto

Doba čtení >5 min.

Seznamte se s referencí projeku User Vehicle Data (UVD) pro klienta Škoda Auto.

Projekt User Vehicle Data (UVD) integruje desítky zdrojů dat uživatelů a vozidel. Poskytuje konsolidovaná, vyčištěná, ale i obohacená data.

Zjistěte více o referenci pro klienta Škoda Auto. Poznejte například, jaké jsme využili technologie nebo jaké byly nejčastěji používané nástroje a to včetně čísel o projektu.

Reference Volkswagen Financial Services – služby systémové a business analýzy Target Centrac

Doba čtení ~3 min.

Seznamte se s referencí dodávky řešení pro klienta Volkswagen Financial Services – služby systémové a business analýzy v rámci projektu Target Centrac.

V rámci systémové analýzy probíhá rozvoj systému Target Centrac, který se řadí mezi hlavní obchodní systémy VWFS. Mezi řešené požadavky zahrnujeme jak inkrementální businessový rozvoj, tak úpravy vyplývající z legislativních změn. Systémová analýza pokrývá vytěžení detailních požadavků, návrh systémového řešení s ohledem na stávající architekturu a prostředí včetně vedení konzultací s dodavatelem programové dodávky, výstupem je zpracovaný katalog požadavků a dalších doplňujících analytických pohledů a struktur, který využíváme jako podklad pro vývoj třetí dodavatelskou stranou.

Zjistěte více o referenci pro VWFS (ex ŠkoFIN). Poznejte například, jaké jsme využili technologie nebo jaké byly nejčastěji používané nástroje.

Hrdě ohlašujeme dlouhodobou spolupráci se společností MotionPass

Doba čtení ~3 min.

Společnost MotionPass je dodavatelem pokročilých řešení pro automotive v řadě oblastí. Jedná se o řešení placení mýtného a parkovného z vozidla nebo rychlejší nabíjení a doplňování paliva. Vzájemná spolupráce je primárně postavena na dodávce expertních a konzultačních služeb. Dodávané projekty a transformace řešení představují nejmodernější know-how na globálním trhu.

Nová reference spolupráce s Medicalc software na zajištění provozu Oracle DB v režimu 24/7 a kompletní správa databází včetně migrací na nové verze

Doba čtení ~2 min.

Seznamte se s novou referencí spolupráce GEM System s Medicalc software na zajištění provozu Oracle DB v režimu 24/7 a kompletní správa databází včetně migrací na nové verze.

Spolupráce s Medicalc software, který je inovátorem v oblasti nemocničních informačních systémů, kde se GEM System podílí na dodávkách řešení pro zdravotnická zařízení.

Oracle Database, především zajištění jejich provozu v režimu 24/7 a kompletní správa databází včetně migrací na nové verze.

Pro klienty se jedná o kritické řešení jako součást klíčových služeb pro chod nemocnic a klinik např. operačních sálů.

GEM System je významným partnerem Oracle – OPN Member with Cloud Sell Track expertise.

Nová reference kompletní realizace migrace existujícího DWH na nový hardware a povýšení prostředí Oracle databáze pro banku Raiffeisenbank (RBCZ)

Doba čtení ~3 min.

Seznamte se s novou referencí dodávky kompletní realizace migrace existujícího DWH na nový hardware a povýšení prostředí Oracle databáze na aktuální poslední stabilní verzi pro klienta RBCZ.

RBCZ se rozhodla pro externí spolupráci v oblasti integrace a optimalizace všech HW a SW komponent pro potřeby běhu RBCZ DWH řešení, jelikož stávající řešení se blížilo konci supportního cyklu. Na základě vyhraného výběrového řízení tak vznikl mezi společnostmi RBCZ a GEM System projekt, jehož cílem byla kompletní realizace migrace existujícího datového skladu Raiffeisenbank na nový hardware a povýšení běhového prostředí Oracle databáze na aktuální poslední stabilní verzi. Na základě požadavků zákazníka měla společnost GEM System na projektu roli integrátora, kdy plně zodpovídala za realizaci projektu, konzultační a řídící činnosti a dodání expertních kapacit.

Poznejte naše další projekty pro klienty, kde jsme využili prvotřídní IT know-how GEM System

Doba čtení ~5 min.

Poznejte naše další projekty pro klienty, kde jsme využili prvotřídní IT know-how

Těšte se na agilní přístup a agilní techniky řízení projektů, cloudová řešení, řešení AWS, automatické testování včetně automatického testování front-endu a řadu dalšího. Rádi by jste zažili kontinuální improvement na vašem projektu? Jedině s GEM System!

Více → https://lnkd.in/euHB9TBG

#GEM #System #IT #B2B #Agile #reference #cloud #AWS

Nová reference řešení prediktivního modelu zajištění klíčových business dat na bázi strojového učení (Machine learning) pro klienta Boehringer Ingelheim

Nová reference dodávky prediktivní správy e-shopu klienta 4home s řešením MS Power BI