Doba čtení ~3 min.

Seznamte se s referencí dodávky řešení pro klienta Volkswagen Financial Services – služby systémové a business analýzy v rámci projektu Target Centrac.

V rámci systémové analýzy probíhá rozvoj systému Target Centrac, který se řadí mezi hlavní obchodní systémy VWFS. Mezi řešené požadavky zahrnujeme jak inkrementální businessový rozvoj, tak úpravy vyplývající z legislativních změn. Systémová analýza pokrývá vytěžení detailních požadavků, návrh systémového řešení s ohledem na stávající architekturu a prostředí včetně vedení konzultací s dodavatelem programové dodávky, výstupem je zpracovaný katalog požadavků a dalších doplňujících analytických pohledů a struktur, který využíváme jako podklad pro vývoj třetí dodavatelskou stranou.

Zjistěte více o referenci pro VWFS (ex ŠkoFIN). Poznejte například, jaké jsme využili technologie nebo jaké byly nejčastěji používané nástroje.

Recommended Posts