Seznamte se detailně: Elektronická spisová služba DXESS.BS

Seznamte se detailně: Elektronická spisová služba DXESS.BS

Doba čtení >5 min.

Produkty, Vše

Elektronická spisová služba DXESS.BS dodávaná GEM System

Spisová služba představuje modulární řešení pro centrální evidenci, správu a podporu zpracování spisů a dokumentů, a to včetně navazující důvěryhodné archivace. Systém na jednom místě strukturovaně eviduje a ukládá dokumenty určených typů, nejčastěji faktur, smluv, předpisů a směrnic, resp. dokumentů vydaných a přijatých dle legislativy každé instituce, pro určené typy umí řídit průběh jejich zpracování pomocí workflow. Systém je v souladu s legislativními požadavky na systém elektronické spisové služby, včetně požadavků Národního standardu pro ESSS, eIDAS a GDPR a připraven na atestaci MV ČR.

Poznejte a sledujte GEM System na sociálních sítích 2023

Poznejte a sledujte GEM System na sociálních sítích 2023

Doba čtení ∞ min.

Sociální sítě, Vše

IT společnost GEM System je pravidelně aktivní na sociálních sítích řadu let nepřetržitě a pravidelně.

Poznejte nás, navštivte a sledujte i na sociálních sítích. Z řady populárních nás najdete na:
www.linkedin.com/company/gem-system-a-s-/
www.facebook.com/GEMsystemIT/
twitter.com/GEM_System_IT
www.instagram.com/gemsystem.cz/

#GEM #System #IT #B2B

A tohle jsou všechny naše příspěvky na jedné z uvedených sítí právě za jeden poslední rok 👍🔝:

Spisová služba od GEM System postavená na produktu DXESS.BS

Spisová služba od GEM System postavená na produktu DXESS.BS

Doba čtení >3 min.

Produkty, Vše

Spisová služba představuje modulární řešení pro centrální evidenci, správu a podporu zpracování dokumentů, a to včetně navazující důvěryhodné archivace dokumentů. Systém na jednom místě strukturovaně eviduje a ukládá dokumenty určených typů, nejčastěji faktur, smluv, předpisů a směrnic aj., pro určené typy umí řídit průběh jejich zpracování pomocí workflow. Systém je v souladu s legislativními požadavky na systém elektronické spisové služby, včetně požadavků Národního standardu pro ESSS, eIDAS a GDPR.

Hrdě ohlašujeme dlouhodobou spolupráci se společností MotionPass

Hrdě ohlašujeme dlouhodobou spolupráci se společností MotionPass

Doba čtení ~3 min.

Reference, Vše

Společnost MotionPass je dodavatelem pokročilých řešení pro automotive v řadě oblastí. Jedná se o řešení placení mýtného a parkovného z vozidla nebo rychlejší nabíjení a doplňování paliva. Vzájemná spolupráce je primárně postavena na dodávce expertních a konzultačních služeb. Dodávané projekty a transformace řešení představují nejmodernější know-how na globálním trhu.

PF 2023 od GEM System

PF 2023 od GEM System

Doba čtení ~1 min.

O nás, Vše

Vážení obchodní přátelé a všichni z GEM System,

přejeme Vám od srdce příjemné prožití vánočních svátků 🎄🎄🎄 a do nového roku 2023 🍾🍾🍾 hodně zdraví a úspěchů.

#GEMSystem #2023

 

Nová reference spolupráce s Medicalc software na zajištění provozu Oracle DB v režimu 24/7 a kompletní správa databází včetně migrací na nové verze

Nová reference spolupráce s Medicalc software na zajištění provozu Oracle DB v režimu 24/7 a kompletní správa databází včetně migrací na nové verze

Doba čtení ~2 min.

Reference, Vše

Seznamte se s novou referencí spolupráce GEM System s Medicalc software na zajištění provozu Oracle DB v režimu 24/7 a kompletní správa databází včetně migrací na nové verze.

Spolupráce s Medicalc software, který je inovátorem v oblasti nemocničních informačních systémů, kde se GEM System podílí na dodávkách řešení pro zdravotnická zařízení.

Oracle Database, především zajištění jejich provozu v režimu 24/7 a kompletní správa databází včetně migrací na nové verze.

Pro klienty se jedná o kritické řešení jako součást klíčových služeb pro chod nemocnic a klinik např. operačních sálů.

GEM System je významným partnerem Oracle – OPN Member with Cloud Sell Track expertise.

IDG TOP 100 firem v IT na českém trhu a jejich výsledky za rok 2021 (vydání červen / June 2022)

IDG TOP 100 firem v IT na českém trhu a jejich výsledky za rok 2021 (vydání červen / June 2022)

Doba čtení ~ 5 min.

O nás, Vše

Jak si stojíme meziročně v GEM System? Skvěle! Kontinuální posun vzhůru, další a další skvělé projekty a doslova IT světem nabitý tým v celé firmě, my jsme #GEM #System. Mrkněte se na čem děláme a co máme skvělého za sebou:

#IDG #TOP100 #IT #B2B

GEM System ohlašuje splnění podmínek a získání certifikace TISAX

GEM System ohlašuje splnění podmínek a získání certifikace TISAX

Doba čtení ~3 min.

Ocenění, Vše

TISAX představuje jednotný a všemi významnými hráči doporučený standard pro hodnocení (assessment) informační bezpečnosti v automobilovém průmyslu.

TISAX definuje nejlepší praxi a stanovuje jednotná pravidla pro bezpečnost. Standard TISAX zaštítila německá asociace automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie). VDA stanovila hodnotící kritéria a certifikační pravidla ve spolupráci se sdružením evropského automobilového průmyslu: European Network Exchange (ENX).

GEM System se aktivně zúčastnil Adobe Partner Day 2022 ve Varšavě

GEM System se aktivně zúčastnil Adobe Partner Day 2022 ve Varšavě

Doba čtení ~2 min.

O nás, Vše

GEM System se jako partner společnosti Adobe v rámci programu Adobe Solution Partner Program zúčastnil Adobe Partner Day, který se pro partnery konal ve Varšavě.

GEM System má vytvořeno kompetenční centrum, které se dlouhodobě zaměřuje na technologie od Adobe. Aktuálně naše znalosti využíváme u našich zákazníků. Jako lídr dodávek řešení v oblasti IT vnímáme, že je naším společným cílem s pomocí digitalizace zefektivnit firemní procesy zákazníků.

Společnost GEM System se aktuálně zaměřuje na technologii Adobe Experience Manager. Zároveň současně vnímáme příležitosti v doplnění produktu Adobe Commerce (Magento) do portfolia Adobe Experience Platform.

#GEM #Adobe #IT #B2B

GEM System actively participated in Adobe Partner Day 2022 in Warsaw

GEM System participated as an Adobe partner in the Adobe Solution Partner Program in the Adobe Partner Day 2022 in Warsaw.

GEM System has created a competence center that has long focused on Adobe technologies. We are currently using our knowledge with our customers. As a leader in IT solution delivery, we see it as our common goal to make our customers’ business processes more efficient with the help of digitalization.

GEM System is currently focusing on Adobe Experience Manager technology. At the same time, we see opportunities in adding Adobe Commerce (Magento) to the Adobe Experience Platform portfolio.

#GEM #Adobe #IT #B2B

Nová reference kompletní realizace migrace existujícího DWH na nový hardware a povýšení prostředí Oracle databáze pro banku Raiffeisenbank (RBCZ)

Nová reference kompletní realizace migrace existujícího DWH na nový hardware a povýšení prostředí Oracle databáze pro banku Raiffeisenbank (RBCZ)

Doba čtení ~3 min.

Reference, Vše

Seznamte se s novou referencí dodávky kompletní realizace migrace existujícího DWH na nový hardware a povýšení prostředí Oracle databáze na aktuální poslední stabilní verzi pro klienta RBCZ.

RBCZ se rozhodla pro externí spolupráci v oblasti integrace a optimalizace všech HW a SW komponent pro potřeby běhu RBCZ DWH řešení, jelikož stávající řešení se blížilo konci supportního cyklu. Na základě vyhraného výběrového řízení tak vznikl mezi společnostmi RBCZ a GEM System projekt, jehož cílem byla kompletní realizace migrace existujícího datového skladu Raiffeisenbank na nový hardware a povýšení běhového prostředí Oracle databáze na aktuální poslední stabilní verzi. Na základě požadavků zákazníka měla společnost GEM System na projektu roli integrátora, kdy plně zodpovídala za realizaci projektu, konzultační a řídící činnosti a dodání expertních kapacit.