Změna oficiální adresy sídla a prostor GEM System od 1. dubna 2024

Doba čtení ~1 min.

Dovolte, abychom vás informovali, že od 1. 4. 2024 jsme již plně přestěhováni na novou adresu:

    Štětkova 1638/18
    140 00 Praha 4 – Nusle

Uvedená adresa je i nový oficiálním sídlem naší společnosti a je zapotřebí ji od 1. 4. 2024 včetně uvádět ve všech smlouvách, objednávkách, fakturách a další obchodní dokumentaci apod. týkající se GEM System a.s. a změna je zapsána v obchodním rejstříku ke stejnému datu 1. 4. 2024.

V praxi dochází pouze ke změně adresy sídla firmy, všechny ostatní údaje zůstávají stejné.

Těšíme se na shledání s vámi na naší nové adrese, v našem novém sídle v budově QUBIX od CBRE.

Pozvánka na největší evropský technologický event HANNOVER MESSE v Německu

Doba čtení ~ 3 min.

Dovolte, abychom vás pozvali na největší technologický event v Evropě v Německu, na HANNOVER MESSE → www.hannovermesse.de/en/. Eventu se budeme sami aktivně účastnit na stánku (hala 15, stánek G43) spolu s naší partnerskou německou IT společností Cloud Ahoi GmbH. Akce se koná ve dnech 22. – 26. dubna 2024 v německém Hannoveru. Rádi se s vámi na akci potkáme s tím, že celý týden budeme na eventu aktivně působit přímo na našem stánku (hala 15, stánek G43) spolu s Cloud Ahoi GmbHwww.hannovermesse.de/exhibitor/gem-system/N1544466, těšíme se na setkání s vámi na #HANNOVER MESSE, váš #GEM #HM24 #IT.

We would like to invite you to the largest technology event in Europe in Germany, at HANNOVER MESSE → www.hannovermesse.de/en/. We will be actively participating in the event at our booth (Hall 15, Stand G43) together with our partner German IT company Cloud Ahoi GmbH. The event takes place from 22 – 26 April 2024 in Hannover, Germany. We would love to meet you at the event, with us actively working directly at our booth (hall 15, stand G43) together with Cloud Ahoi GmbH → www.hannovermesse.de/exhibitor/gem-system/N1544466 all week long, we look forward to meeting you at #HANNOVER #MESSE, your #GEM #HM24 #IT.

Wir möchten Sie zum größten Technologie-Event Europas in Deutschland, der HANNOVER MESSE → www.hannovermesse.de, einladen. Wir werden an unserem Stand (Halle 15, Stand G43) gemeinsam mit unserem Partner, dem deutschen IT-Unternehmen Cloud Ahoi GmbH, aktiv an der Veranstaltung teilnehmen. Die Veranstaltung findet vom 22. bis 26. April 2024 in Hannover, Deutschland, statt. Wir würden uns freuen, Sie auf der Veranstaltung an unserem Stand (Halle 15, Stand G43) zusammen mit der Cloud Ahoi GmbH zu treffen → www.hannovermesse.de/exhibitor/gem-system/N1544466, wir freuen uns darauf, Sie auf der #HANNOVER #MESSE, Ihrer #GEM #HM24 #IT zu treffen.

Reference pro oblast middleware části Red Hat a open source technologií pro banku Raiffeisenbank

Doba čtení >5 min.

Seznamte se s referencí projeku pro oblast middleware části Red Hat a open source technologií pro banku Raiffeisenbank (RBCZ) – migrace řešení a systémů pro poskytování krátkodobých úvěrů

RBCZ hledala spolehlivého IT partnera, který byl schopen zmigrovat celé řešení na poskytování krátkodobých úvěrů na RBCZ systémy tak, aby bylo možné zcela opustit infrastrukturu Equa bank a tím ušetřit desítky milionů korun ročně na paralelním provozu datových center, souvisejících licencí a služeb a dalším. GEM System během 7 týdnů zpracoval analýzu a plán projektu, která RBCZ potvrdila, že projekt je možné dokončit v požadovaném termínu 9 měsíců.

Změna licenční politiky společnosti Broadcom pro produkty VMware – navrhovaný postup pro klienty (Q1.2024)

Doba čtení ~ 5 min.

Změna licenční politiky společnosti Broadcom pro produkty VMware – navrhovaný postup pro klienty (Q1.2024)

GEM System pravidelně věnuje čas těmto změnám, tak aby možné porozumění takto klíčovým změnám bylo co nejvíce korektní a možnosti reakce na ně byly jasnější.

Co se týká změn cenové politiky v tomto případě, my v GEM System věříme, že jsme pro vás hledali hodně intenzivně, ale směle můžeme tvrdit, že dosud jsou známy pouze dohady, odhady a predikce. I přesto, že tyto informace vycházejí z renomovaných zdrojů, nejsou z pohledu celé změny nijak exaktní. Ohledně cenotvorby po změně koncem roku 2023 nelze určovat budoucí strategii.

#GEM  #System #IT #B2B #jsmeTOP #Kubernetes #kontejnerizace #Broadcom #VMware

S radostí oznamujeme, že od dubna 2024 bude naším novým sídlem firmy budova QUBIX

Doba čtení ~1 min.

S radostí oznamujeme a v předstihu dáváme vědět, že od dubna 2024 bude naším novým sídlem firmy budova QUBIX od CBRE, kde budeme brzy největším nájemcem. Těšíme se do nových prostor 👍.
Další detaily změny oznámíme následně. Nové sídlo je cca 5 min. chůze resp 350 metrů od stávající adresy sídla (brzy naší staré adresy).
#GEM #System #IT #Qubix #CBRE

We are pleased to announce and give advance notice that from April 2024 our new headquarters will be the QUBIX building by CBRE, where we will soon be the largest tenant. We are already looking forward to the new offices 👍.

Wir freuen uns, Ihnen ankündigen zu können, dass unser neuer Hauptsitz ab April 2024 das QUBIX-Gebäude von CBRE sein wird, wo wir bald der größte Mieter sein werden. Wir freuen uns auf die neuen Büroräume 👍.

Vítejte v světě inovativního řízení projektů s GEM System!

Doba čtení >15 min.

Vítejte v světě inovativního řízení projektů s GEM System! Jsme IT společnost, která přináší do světa vývoje IT novou dimenzi díky našim zkušenostem s agilním vývojem a mj. s metodikou SCRUM.


Naše projekty nejsou jen o kódu a technologiích, jsou o přemýšlení mimo běžné mantinely. Uplatňujeme moderní a progresivní technologie, abychom byli vždy o krok před konkurencí. V naší DNA je agilní přístup k projektům, což znamená, že pracujeme efektivně a flexibilně.

Naši experti jsou vášniví zastánci agilních metod a aktivně pracují s technikami jako je Scrum, Kanban a DevOps. Naší specialitou jsou nejen menší projekty, ale i rozsáhlé implementace s několika desítkami vývojářů, kteří spolupracují na společném díle. V takových případech neváháme využít robustních metodik jako je Large Scale Scrum (LeSS), PRINCE2 Agile nebo Scaled Agile Framework, abychom zajistili maximální efektivitu a řízení projektu na vysoké úrovni.

S GEM System získáváte partnera, který chápe vývoj software nejen jako proces, ale jako umění spojit technologie, lidi a strategii do jednoho harmonického celku. Jsme tady pro vaše projekty, abychom společně překročili hranice a dosáhli nejlepších výsledků. Zjistěte, jak můžeme společně posunout vaše projekty na další úroveň.


Welcome to the world of innovative project management with GEM System! We are an IT company that brings a new dimension to the world of IT development thanks to our experience with agile development and the SCRUM methodology.


Our projects are not just about code and technology, they are about thinking outside the box. We apply modern and progressive technologies to always stay one step ahead of the competition. An agile approach to projects is in our DNA, which means we work efficiently and flexibly.

Our experts are passionate advocates of agile methods and actively work with techniques such as Scrum, Kanban and DevOps. Our specialty is not only smaller projects, but also large-scale implementations with dozens of developers working together on a collaborative effort. In such cases, we do not hesitate to use robust methodologies such as Large Scale Scrum (LeSS), PRINCE2 Agile or Scaled Agile Framework to ensure maximum efficiency and high-level project management.

With GEM System, you get a partner who understands software development not just as a process, but as the art of bringing technology, people and strategy together into one harmonious whole. We're here for your projects, to push the boundaries and achieve the best results together. Find out how we can take your projects to the next level together.PF 2024 od GEM System

Doba čtení ~1 min.

Vážení obchodní přátelé a všichni z GEM System,

přejeme Vám od srdce příjemné prožití vánočních svátků 🎄🎄🎄 a do nového roku 2024 🍾🍾🍾 hodně zdraví a úspěchů.

#GEMSystem #2024

 

Reference dodávky zcela nového informačního systému pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka (ČNB)

Doba čtení ~5 min.

Seznamte se s novou referencí dodávky zcela nového informačního systému pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka (ČNB).

Dodávka nového informačního systému pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka představuje aplikaci, kterou využívají jak interní uživatelé České národní banky (ČNB), tak zástupci Ministerstva financí a zástupci akreditovaných osob, kteří jsou oprávněni pořádat odborné zkoušky podle odpovídající zákonné úpravy. K dispozici je též široké veřejnosti na webových stránkách ČNB.

Zjistěte více o Kubernetes clusteru on-premise díky GEM System

Doba čtení ~5 min.

Motivace pro Kubernetes cluster on-premise
Motivací k úvaze o nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise je realizace nových podnikových aplikací konceptem microservices “CloudReady”. Cílem je pak nejen umožnit aplikacím migrovat do veřejného cloudového prostoru, ale také automatizovat vyvažování zátěže interní infrastruktury a automatizovat řadu procesů pro nasazování nových verzí aplikací.

Poznejte komplexní #systémová a #integrační řešení, dodávky v oblasti integrací a vývoje, podpory 24×7 #on-site, Identity Managementu #IDM, #Business #Intelligence stejně jako velkých řešení #Azure #AWS, poznejte naše řešení pro vás → www.gemsystem.cz/reseni-a-sluzby/integrace-a-vyvoj/

Kubernetes cluster on-premise - zjistěte více o:
✓ Orchestraci řešení
✓ Realizaci Kubernetes clusteru a to více způsoby
✓ Poznejte typickou architekturu

Seznamte se detailně: Budujeme budoucnost IT s Kubernetes

Doba čtení ~2 min.

Seznamte se detailně: Budujeme budoucnost IT s Kubernetes

Nechte se i vy nadchnout řešeními postavenými na téměř dokonalé virtualizaci díky kontejnerizaci s Kubernetes (K8s). Užijte si jednodušší a viditelnější vydávání aplikací spolu s razantním zlepšením spolehlivosti běhu řešení jako celku.

Jeho síla spočívá v tom, že mění způsob, jakým přemýšlíme o IT. RedHat OpenShift a SUSE Rancher jsou skvělými příklady toho, jak můžeme tuto technologii využít.