Doba čtení >15 min.

Vítejte v světě inovativního řízení projektů s GEM System! Jsme IT společnost, která přináší do světa vývoje IT novou dimenzi díky našim zkušenostem s agilním vývojem a mj. s metodikou SCRUM.


Naše projekty nejsou jen o kódu a technologiích, jsou o přemýšlení mimo běžné mantinely. Uplatňujeme moderní a progresivní technologie, abychom byli vždy o krok před konkurencí. V naší DNA je agilní přístup k projektům, což znamená, že pracujeme efektivně a flexibilně.

Naši experti jsou vášniví zastánci agilních metod a aktivně pracují s technikami jako je Scrum, Kanban a DevOps. Naší specialitou jsou nejen menší projekty, ale i rozsáhlé implementace s několika desítkami vývojářů, kteří spolupracují na společném díle. V takových případech neváháme využít robustních metodik jako je Large Scale Scrum (LeSS), PRINCE2 Agile nebo Scaled Agile Framework, abychom zajistili maximální efektivitu a řízení projektu na vysoké úrovni.

S GEM System získáváte partnera, který chápe vývoj software nejen jako proces, ale jako umění spojit technologie, lidi a strategii do jednoho harmonického celku. Jsme tady pro vaše projekty, abychom společně překročili hranice a dosáhli nejlepších výsledků. Zjistěte, jak můžeme společně posunout vaše projekty na další úroveň.


Welcome to the world of innovative project management with GEM System! We are an IT company that brings a new dimension to the world of IT development thanks to our experience with agile development and the SCRUM methodology.


Our projects are not just about code and technology, they are about thinking outside the box. We apply modern and progressive technologies to always stay one step ahead of the competition. An agile approach to projects is in our DNA, which means we work efficiently and flexibly.

Our experts are passionate advocates of agile methods and actively work with techniques such as Scrum, Kanban and DevOps. Our specialty is not only smaller projects, but also large-scale implementations with dozens of developers working together on a collaborative effort. In such cases, we do not hesitate to use robust methodologies such as Large Scale Scrum (LeSS), PRINCE2 Agile or Scaled Agile Framework to ensure maximum efficiency and high-level project management.

With GEM System, you get a partner who understands software development not just as a process, but as the art of bringing technology, people and strategy together into one harmonious whole. We're here for your projects, to push the boundaries and achieve the best results together. Find out how we can take your projects to the next level together.Recommended Posts