Kontejnerizace v profesním životě (čtení na léto, červenec 2024)

Doba čtení < 5 min.

Kontejnerizace v profesním životě (čtení na léto, červenec 2024)

Výzvy Tradičního IT Managementu

V minulosti jsem jako provozní IT manažer řešil výzvy v podobě měnících se požadavků na výkon aplikací. Asi nejcitelnější to bylo v případě zákaznického portálu, který má nad běžné interní aplikace a systémy tu moc, že ovlivňuje zákaznickou zkušenost (CX). Pro zákaznický portál bylo typické, že přístup na něj nebyl konstantní. Byl ovlivněn buď konkrétní dobou v roce/měsíci nebo činností marketingu.

Každá změna v požadavcích na výkon byla vždy velkou výzvou. Znamenala dlouhé hodiny plánování a úzké komunikace s business oddělením. Museli jsme pečlivě odhadovat budoucí zatížení a připravovat se na každé zvýšení návštěvnosti, což bylo často doprovázeno rizikem odstávek a potenciálních výpadků.

Omezení Tradiční Virtualizace

Tradiční virtualizace nám nedovolovala efektivně se přizpůsobit rychlým změnám. Každé škálování znamenalo odstávky, při kterých jsme museli přerozdělit zdroje, což si často vyžádalo i náročné noci strávené v datovém centru. Monitoring a nastavení alertů byly naše každodenní starosti, protože překročení jakékoliv kvóty alokovaných prostředků mohlo znamenat problémy.

Objevení Kontejnerizace a DevOps

Tenkrát jsem věděl o kontejnerizaci opravdu málo a byl to pro mě spíš buzzword, podobně jako Kubernetes, Docker, CI/CD a podobně. Vše se mi to slévalo do jedné nádoby, kterou jsem z důvodu nedostatku času a částečně i vlastní lenosti přikryl pokličkou s nápisem DevOps.

Další projekty mě ale přivedly do pozice, kdy jsem musel pokličku DevOps nadzvednout a pečlivě prozkoumat a pochopit každý pojem, který tam byl schovaný.

Transformace Pomocí Kubernetes a Dockeru

Kubernetes mi umožnilo nasazení a orchestraci Docker images, čímž jsem získal obrovskou flexibilitu a schopnost škálování podle aktuálních potřeb bez odstávek. Tento přechod byl zlomový – najednou jsme mohli dynamicky přidávat nebo ubírat prostředky dle skutečné potřeby.

Zavedení CI/CD

Zavedení CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) dále automatizovalo celý vývojový a provozní proces. Díky CI/CD máme proces automatizace zcela pod kontrolou, což umožňuje rychlejší nasazení nových funkcí a oprav s minimálním přerušením provozu.

Důsledky a Výhody

Správně pochopit a naučit se využívat tyto nástroje bylo klíčové pro transformaci mého myšlení a přístupu k provozování IT. Kontejnerizace a DevOps praktiky mi dnes významně pomáhají i v nových projektech, kdy mohu zákazníkům nabídnout asi nejvíce oceňované vlastnosti řešení z pohledu provozu jako jsou vysoká dostupnost, monitoring a na základě výstupu z monitoringu automatizované akce škálování, obnovení služby a další.

#GEM #System #IT #kontejnerizace #virtualizace #cloud #storage

Budujeme budoucnost IT s Kubernetes – řešení postavená na virtualizaci díky kontejnerizaci s řešeními Kubernetes (K8s)

Nechte se i vy nadchnout řešeními postavenými na téměř dokonalé virtualizaci díky kontejnerizaci s Kubernetes (K8s). Užijte si jednodušší a viditelnější vydávání aplikací spolu s razantním zlepšením spolehlivosti běhu řešení jako celku.

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás

  Změna licenční politiky společnosti Broadcom pro produkty VMware – navrhovaný postup pro klienty (Q1.2024)

  Doba čtení ~ 5 min.

  Změna licenční politiky společnosti Broadcom pro produkty VMware – navrhovaný postup pro klienty (Q1.2024)

  GEM System pravidelně věnuje čas těmto změnám, tak aby možné porozumění takto klíčovým změnám bylo co nejvíce korektní a možnosti reakce na ně byly jasnější.

  Co se týká změn cenové politiky v tomto případě, my v GEM System věříme, že jsme pro vás hledali hodně intenzivně, ale směle můžeme tvrdit, že dosud jsou známy pouze dohady, odhady a predikce. I přesto, že tyto informace vycházejí z renomovaných zdrojů, nejsou z pohledu celé změny nijak exaktní. Ohledně cenotvorby po změně koncem roku 2023 nelze určovat budoucí strategii.

  #GEM  #System #IT #B2B #jsmeTOP #Kubernetes #kontejnerizace #Broadcom #VMware

  Vítejte v světě inovativního řízení projektů s GEM System!

  Doba čtení >15 min.

  Vítejte v světě inovativního řízení projektů s GEM System! Jsme IT společnost, která přináší do světa vývoje IT novou dimenzi díky našim zkušenostem s agilním vývojem a mj. s metodikou SCRUM.


  Naše projekty nejsou jen o kódu a technologiích, jsou o přemýšlení mimo běžné mantinely. Uplatňujeme moderní a progresivní technologie, abychom byli vždy o krok před konkurencí. V naší DNA je agilní přístup k projektům, což znamená, že pracujeme efektivně a flexibilně.

  Naši experti jsou vášniví zastánci agilních metod a aktivně pracují s technikami jako je Scrum, Kanban a DevOps. Naší specialitou jsou nejen menší projekty, ale i rozsáhlé implementace s několika desítkami vývojářů, kteří spolupracují na společném díle. V takových případech neváháme využít robustních metodik jako je Large Scale Scrum (LeSS), PRINCE2 Agile nebo Scaled Agile Framework, abychom zajistili maximální efektivitu a řízení projektu na vysoké úrovni.

  S GEM System získáváte partnera, který chápe vývoj software nejen jako proces, ale jako umění spojit technologie, lidi a strategii do jednoho harmonického celku. Jsme tady pro vaše projekty, abychom společně překročili hranice a dosáhli nejlepších výsledků. Zjistěte, jak můžeme společně posunout vaše projekty na další úroveň.


  Welcome to the world of innovative project management with GEM System! We are an IT company that brings a new dimension to the world of IT development thanks to our experience with agile development and the SCRUM methodology.


  Our projects are not just about code and technology, they are about thinking outside the box. We apply modern and progressive technologies to always stay one step ahead of the competition. An agile approach to projects is in our DNA, which means we work efficiently and flexibly.

  Our experts are passionate advocates of agile methods and actively work with techniques such as Scrum, Kanban and DevOps. Our specialty is not only smaller projects, but also large-scale implementations with dozens of developers working together on a collaborative effort. In such cases, we do not hesitate to use robust methodologies such as Large Scale Scrum (LeSS), PRINCE2 Agile or Scaled Agile Framework to ensure maximum efficiency and high-level project management.

  With GEM System, you get a partner who understands software development not just as a process, but as the art of bringing technology, people and strategy together into one harmonious whole. We're here for your projects, to push the boundaries and achieve the best results together. Find out how we can take your projects to the next level together.  Zjistěte více o Kubernetes clusteru on-premise díky GEM System

  Doba čtení ~5 min.

  Motivace pro Kubernetes cluster on-premise
  Motivací k úvaze o nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise je realizace nových podnikových aplikací konceptem microservices “CloudReady”. Cílem je pak nejen umožnit aplikacím migrovat do veřejného cloudového prostoru, ale také automatizovat vyvažování zátěže interní infrastruktury a automatizovat řadu procesů pro nasazování nových verzí aplikací.

  Poznejte komplexní #systémová a #integrační řešení, dodávky v oblasti integrací a vývoje, podpory 24×7 #on-site, Identity Managementu #IDM, #Business #Intelligence stejně jako velkých řešení #Azure #AWS, poznejte naše řešení pro vás → www.gemsystem.cz/reseni-a-sluzby/integrace-a-vyvoj/

  Kubernetes cluster on-premise - zjistěte více o:
  ✓ Orchestraci řešení
  ✓ Realizaci Kubernetes clusteru a to více způsoby
  ✓ Poznejte typickou architekturu

  Seznamte se detailně: Budujeme budoucnost IT s Kubernetes

  Doba čtení ~2 min.

  Seznamte se detailně: Budujeme budoucnost IT s Kubernetes

  Nechte se i vy nadchnout řešeními postavenými na téměř dokonalé virtualizaci díky kontejnerizaci s Kubernetes (K8s). Užijte si jednodušší a viditelnější vydávání aplikací spolu s razantním zlepšením spolehlivosti běhu řešení jako celku.

  Jeho síla spočívá v tom, že mění způsob, jakým přemýšlíme o IT. RedHat OpenShift a SUSE Rancher jsou skvělými příklady toho, jak můžeme tuto technologii využít.


  Nestihli jste naší KubernetesStory? Jako propagátoři K8s řešení vám ji přinášíme hezky celou pohromadě!

  Doba čtení ~ 5 min.

  Nestihli jste naší KubernetesStory? Jako propagátoři K8s řešení vám ji přinášíme hezky celou pohromadě 👍

  V dnešním dynamickém byznysu není prostor pro zbytečnou komplikaci. Cloudová technologie se stala katalyzátorem efektivity, avšak nasazení a správa aplikací zůstávají výzvou. Právě zde vstupuje do hry Kubernetes, revoluční nástroj pro automatizaci a orchestraci kontejnerů. Naše efektivní KubernetesStory se zaměřuje na to, jak tato inovativní technologie vede řízenou transformaci spojení mezi IT a podnikáním, přinášející agilitu, škálovatelnost a konkurenční výhodu.

  Aneb dobrá zpráva pro manažery i technické odborníky: konečně existuje způsob, jak spojit světy IT a byznysu bez ztráty efektivity či kontroly. Kubernetes, jako správná open-source platforma pro řízení kontejnerů v cloudu, nabízí uživatelům schopnost sjednotit vývoj, nasazení a provoz aplikací v dynamickém a rychle se měnícím podnikatelském prostředí. Připojte se k nám a zjistěte, jak tato technologie mění pravidla hry v oblasti IT a businessu. Váš GEM System

  #KubernetesStory No.1 / Technická elegance a efektivita pro vaši firmu

  V poslední době jsem byl nadšený z revolučního přístupu, který přináší Kubernetes. Zejména mě oslovily platformy pro správu Kubernetes, jako je RedHat OpenShift a SUSE Rancher. Tyto nástroje nám umožňují díky skvělému přístupu společnosti GEM System získat praktické zkušenosti v rámci laboratoře.

  Pohledem provozního IT manažera vidím ohromný potenciál v jednoduchosti nasazování nových verzí, monitoringu a efektivním sdílení hardwarových prostředků. K8s nám umožňuje efektivněji využívat naše zdroje a snadno přizpůsobovat prostředí našim potřebám.

  Mnoho z vás se mě ptá, co přesně Kubernetes je a jak funguje. Podívejte se na to jako na revoluci ve virtualizaci – umožňuje vám lépe využívat zdroje a efektivněji spravovat aplikace. Pokud máte zájem o více informací o platformách pro Kubernetes a chcete si ověřit, jak by kontejnerizace mohla významně pozitivně ovlivnit vaše prostředí, neváhejte mi napsat nebo se zastavit u nás v GEMu.

  #KubernetesStory No.2 / Budujeme budoucnost IT s Kubernetes

  V posledních letech jsem se nechal doslova pohltit magií Kubernetes. Jeho síla spočívá v tom, že mění způsob, jakým přemýšlíme o IT. RedHat OpenShift a SUSE Rancher jsou pro mě zářnými příklady toho, jak můžeme tuto technologii využít.

  Pracovníci GEM System mají vlastní laboratoř, kde zkoumají a testují tyto platformy. Díky nim máme hlubší vhled do toho, jak můžeme Kubernetes využít pro naše klienty. Pohledem provozního IT manažera vidím v K8s způsob, jak usnadnit nasazení nových verzí aplikací, efektivně sledovat výkon a lépe využívat naše hardwarové zdroje. Je to jako zcela nová realita pro vaše IT, kde aplikace žijí harmonicky vedle sebe.

  Pokud se ptáte, jak může Kubernetes přinést hodnotu vaší firmě, rád se s vámi podělím o naše zkušenosti a poskytnu vám pohled na budoucnost IT. Navštivte nás v GEMu, a společně můžeme tvořit lepší zítřek pro vaše podnikání.

  #KubernetesStory No.3 / Průvodce světem Kubernetes pro váš úspěch

  Ve světě IT se objevují technologie, které nás doslova okouzlí svým potenciálem. Pro mě osobně jsou to právě Kubernetes, jehož význam si plně uvědomuji díky platformám jako RedHat OpenShift a SUSE Rancher. V naší firmě GEM System jsme tyto nástroje vtáhli do laboratoře a na vlastní kůži jsme pochopili, jaký pokrok přinášejí.

  Pohledem provozního IT manažera zaznamenávám zásadní změny v nasazování aplikací, monitorování a optimalizaci hardwarových zdrojů. K8s nám dovoluje mít kontrolu a současně flexibilitu – a to je jako mít virtuálního asistenta pro vaše aplikace.

  Zajímá vás, co přesně Kubernetes je a jaký prospěch může přinést vaší firmě? Jsem tu, abych vám pomohl na tomto putování. Napište mi, nebo ještě lépe, přijďte se podívat k nám do GEMu. Společně můžeme postavit pevný most mezi technologií a vaším podnikáním pro dosažení společného úspěchu.

  Roman Jaroš, váš Kubernetes partner v GEM System a.s. → m@gem.cz

  #GEM  #System #IT #B2B #jsmeTOP #Kubernetes #kontejnerizace #RedHat #OpenShift #SUSE #Rancher

   

  Seznamte se detailně: Elektronická spisová služba DXESS.BS

  Doba čtení >5 min.

  Elektronická spisová služba DXESS.BS dodávaná GEM System

  Spisová služba představuje modulární řešení pro centrální evidenci, správu a podporu zpracování spisů a dokumentů, a to včetně navazující důvěryhodné archivace. Systém na jednom místě strukturovaně eviduje a ukládá dokumenty určených typů, nejčastěji faktur, smluv, předpisů a směrnic, resp. dokumentů vydaných a přijatých dle legislativy každé instituce, pro určené typy umí řídit průběh jejich zpracování pomocí workflow. Systém je v souladu s legislativními požadavky na systém elektronické spisové služby, včetně požadavků Národního standardu pro ESSS, eIDAS a GDPR a připraven na atestaci MV ČR.

  Spisová služba od GEM System postavená na produktu DXESS.BS

  Doba čtení >3 min.

  Spisová služba představuje modulární řešení pro centrální evidenci, správu a podporu zpracování dokumentů, a to včetně navazující důvěryhodné archivace dokumentů. Systém na jednom místě strukturovaně eviduje a ukládá dokumenty určených typů, nejčastěji faktur, smluv, předpisů a směrnic aj., pro určené typy umí řídit průběh jejich zpracování pomocí workflow. Systém je v souladu s legislativními požadavky na systém elektronické spisové služby, včetně požadavků Národního standardu pro ESSS, eIDAS a GDPR.

  Specifikace možností nasazení řešení Keycloak SSO

  Doba čtení ~ 3 min.

  Společnost GEM System realizovala řadu projektů řešících problematiku správy identit či flexibilitu jejich federace v podnikových informačních systémech. Jedním z řešení realizovaných GEM System je nasazení opensource systému Keycloak (Red Hat SSO ve variantě se subskripcí Red Hat). Keycloak dovoluje samostatně spravovat svěřené identity nebo je přebírat od existujících poskytovatelů.

  Keycloak umožňuje poskytovat vůči cílovým aplikacím jednotné a zabezpečené komunikační rozhraní postavené na různých autentizačních protokolech (např. SAML, OAuth2 či jiných jako samostatná formulářová autentizace, OTP a další). Keycloak lze bez problému provozovat ve stávajících virtualizovaných infrastrukturách nebo na kontejnerových platformách. Jeho předností je flexibilita nastavení či škálovatelnost, a tím je umožněno nasazení takového řešení pro různě variabilní potřeby našich klientů.

  Poznejte komplexní #systémová a #integrační řešení, dodávky v oblasti integrací a vývoje, podpory 24×7 #on-site, Identity Managementu #IDM, #Business #Intelligence stejně jako velkých řešení #Azure #AWS, poznejte naše řešení pro vás → www.gemsystem.cz/reseni-a-sluzby/