Doba čtení < 5 min.

Kontejnerizace v profesním životě (čtení na léto, červenec 2024)

Výzvy Tradičního IT Managementu

V minulosti jsem jako provozní IT manažer řešil výzvy v podobě měnících se požadavků na výkon aplikací. Asi nejcitelnější to bylo v případě zákaznického portálu, který má nad běžné interní aplikace a systémy tu moc, že ovlivňuje zákaznickou zkušenost (CX). Pro zákaznický portál bylo typické, že přístup na něj nebyl konstantní. Byl ovlivněn buď konkrétní dobou v roce/měsíci nebo činností marketingu.

Každá změna v požadavcích na výkon byla vždy velkou výzvou. Znamenala dlouhé hodiny plánování a úzké komunikace s business oddělením. Museli jsme pečlivě odhadovat budoucí zatížení a připravovat se na každé zvýšení návštěvnosti, což bylo často doprovázeno rizikem odstávek a potenciálních výpadků.

Omezení Tradiční Virtualizace

Tradiční virtualizace nám nedovolovala efektivně se přizpůsobit rychlým změnám. Každé škálování znamenalo odstávky, při kterých jsme museli přerozdělit zdroje, což si často vyžádalo i náročné noci strávené v datovém centru. Monitoring a nastavení alertů byly naše každodenní starosti, protože překročení jakékoliv kvóty alokovaných prostředků mohlo znamenat problémy.

Objevení Kontejnerizace a DevOps

Tenkrát jsem věděl o kontejnerizaci opravdu málo a byl to pro mě spíš buzzword, podobně jako Kubernetes, Docker, CI/CD a podobně. Vše se mi to slévalo do jedné nádoby, kterou jsem z důvodu nedostatku času a částečně i vlastní lenosti přikryl pokličkou s nápisem DevOps.

Další projekty mě ale přivedly do pozice, kdy jsem musel pokličku DevOps nadzvednout a pečlivě prozkoumat a pochopit každý pojem, který tam byl schovaný.

Transformace Pomocí Kubernetes a Dockeru

Kubernetes mi umožnilo nasazení a orchestraci Docker images, čímž jsem získal obrovskou flexibilitu a schopnost škálování podle aktuálních potřeb bez odstávek. Tento přechod byl zlomový – najednou jsme mohli dynamicky přidávat nebo ubírat prostředky dle skutečné potřeby.

Zavedení CI/CD

Zavedení CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) dále automatizovalo celý vývojový a provozní proces. Díky CI/CD máme proces automatizace zcela pod kontrolou, což umožňuje rychlejší nasazení nových funkcí a oprav s minimálním přerušením provozu.

Důsledky a Výhody

Správně pochopit a naučit se využívat tyto nástroje bylo klíčové pro transformaci mého myšlení a přístupu k provozování IT. Kontejnerizace a DevOps praktiky mi dnes významně pomáhají i v nových projektech, kdy mohu zákazníkům nabídnout asi nejvíce oceňované vlastnosti řešení z pohledu provozu jako jsou vysoká dostupnost, monitoring a na základě výstupu z monitoringu automatizované akce škálování, obnovení služby a další.

#GEM #System #IT #kontejnerizace #virtualizace #cloud #storage

Budujeme budoucnost IT s Kubernetes – řešení postavená na virtualizaci díky kontejnerizaci s řešeními Kubernetes (K8s)

Nechte se i vy nadchnout řešeními postavenými na téměř dokonalé virtualizaci díky kontejnerizaci s Kubernetes (K8s). Užijte si jednodušší a viditelnější vydávání aplikací spolu s razantním zlepšením spolehlivosti běhu řešení jako celku.

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás

    Recommended Posts