IDG TOP 100 firem v IT na českém trhu a jejich výsledky za rok 2023 (vydání červen / June 2024)

Doba čtení ~ 5 min.

IDG TOP 100 firem v IT na českém trhu a jejich výsledky za rok 2023 (vydání červen / June 2024) již vyšlo a nadále si vedeme skvěle. Další skvělé projekty a doslova IT světem nabitý tým, my jsme #GEM #System. Mrkněte se na čem děláme a co máme skvělého za sebou. Letos navíc s článkem přímo od CEO společnosti GEM System pana Zdeňka Vlčka – Pomáháme úspěšným být ještě úspěšnější již 20 let. Příjemné čtení nejen na léto 👍.

Mrkněte se na čem děláme a co máme skvělého za sebou:

#IDG #TOP100 #IT #B2B

Nově jsme držitelem certifikace ISO 10006 – mezinárodní normy poskytující pokyny pro management kvality v projektech

Doba čtení < 1 min.

soa campaing w1000px_7-2019 wGEM

Společnost GEM System a.s. v roce 2019 zavedla systémy managementu kvality, environmentálního managementu, systému řízení bezpečnosti informací a dále i systém managementu služeb dle mezinárodně uznávaných norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000-1 a ISO 10006 je přidali jako poslední v dlouhé řadě. Současně jsme mj. držitelem certifikace TISAX.

 

Mezinárodní norma poskytující pokyny pro management kvality v projektech ISO 10006

GEM System považuje certifikaci ISO 10006 za klíčový prvek svého přístupu k řízení projektů v oblasti IT a B2B. Norma se zaměřuje na řízení kvality v projektech, což nám umožňuje realizovat projekty efektivně a v souladu s časovými a rozpočtovými parametry. Pro naše klienty v B2B sektoru je dodržování vysokých standardů kvality zásadní, jelikož vyžadují spolehlivé a konzistentní služby. Implementace ISO 10006 nám pomáhá optimalizovat projektové procesy, minimalizovat rizika a zvyšovat spokojenost zákazníků. Tato certifikace navíc slouží jako důležitá konkurenční výhoda, která potvrzuje náš závazek k excelenci a nepřetržitému zlepšování kvalitativních standardů.

Další informace k ISO najdete ZDE.

Kontejnerizace v profesním životě (čtení na léto, červenec 2024)

Doba čtení < 5 min.

Kontejnerizace v profesním životě (čtení na léto, červenec 2024)

Výzvy Tradičního IT Managementu

V minulosti jsem jako provozní IT manažer řešil výzvy v podobě měnících se požadavků na výkon aplikací. Asi nejcitelnější to bylo v případě zákaznického portálu, který má nad běžné interní aplikace a systémy tu moc, že ovlivňuje zákaznickou zkušenost (CX). Pro zákaznický portál bylo typické, že přístup na něj nebyl konstantní. Byl ovlivněn buď konkrétní dobou v roce/měsíci nebo činností marketingu.

Každá změna v požadavcích na výkon byla vždy velkou výzvou. Znamenala dlouhé hodiny plánování a úzké komunikace s business oddělením. Museli jsme pečlivě odhadovat budoucí zatížení a připravovat se na každé zvýšení návštěvnosti, což bylo často doprovázeno rizikem odstávek a potenciálních výpadků.

Omezení Tradiční Virtualizace

Tradiční virtualizace nám nedovolovala efektivně se přizpůsobit rychlým změnám. Každé škálování znamenalo odstávky, při kterých jsme museli přerozdělit zdroje, což si často vyžádalo i náročné noci strávené v datovém centru. Monitoring a nastavení alertů byly naše každodenní starosti, protože překročení jakékoliv kvóty alokovaných prostředků mohlo znamenat problémy.

Objevení Kontejnerizace a DevOps

Tenkrát jsem věděl o kontejnerizaci opravdu málo a byl to pro mě spíš buzzword, podobně jako Kubernetes, Docker, CI/CD a podobně. Vše se mi to slévalo do jedné nádoby, kterou jsem z důvodu nedostatku času a částečně i vlastní lenosti přikryl pokličkou s nápisem DevOps.

Další projekty mě ale přivedly do pozice, kdy jsem musel pokličku DevOps nadzvednout a pečlivě prozkoumat a pochopit každý pojem, který tam byl schovaný.

Transformace Pomocí Kubernetes a Dockeru

Kubernetes mi umožnilo nasazení a orchestraci Docker images, čímž jsem získal obrovskou flexibilitu a schopnost škálování podle aktuálních potřeb bez odstávek. Tento přechod byl zlomový – najednou jsme mohli dynamicky přidávat nebo ubírat prostředky dle skutečné potřeby.

Zavedení CI/CD

Zavedení CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) dále automatizovalo celý vývojový a provozní proces. Díky CI/CD máme proces automatizace zcela pod kontrolou, což umožňuje rychlejší nasazení nových funkcí a oprav s minimálním přerušením provozu.

Důsledky a Výhody

Správně pochopit a naučit se využívat tyto nástroje bylo klíčové pro transformaci mého myšlení a přístupu k provozování IT. Kontejnerizace a DevOps praktiky mi dnes významně pomáhají i v nových projektech, kdy mohu zákazníkům nabídnout asi nejvíce oceňované vlastnosti řešení z pohledu provozu jako jsou vysoká dostupnost, monitoring a na základě výstupu z monitoringu automatizované akce škálování, obnovení služby a další.

#GEM #System #IT #kontejnerizace #virtualizace #cloud #storage

Budujeme budoucnost IT s Kubernetes – řešení postavená na virtualizaci díky kontejnerizaci s řešeními Kubernetes (K8s)

Nechte se i vy nadchnout řešeními postavenými na téměř dokonalé virtualizaci díky kontejnerizaci s Kubernetes (K8s). Užijte si jednodušší a viditelnější vydávání aplikací spolu s razantním zlepšením spolehlivosti běhu řešení jako celku.

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás

  Zabydleli jsme se v novém, stavte se za námi

  Doba čtení <1 min.

  Už víte, že od 1. 4. 2024 jsme přestěhováni na novou adresu:

  Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle

  Zabydleli jsme se v novém, stavte se za námi.

  Fotky, jak to u nás vypadá najdete v části Kariéra našeho webu: www.gemsystem.cz/kariera/

  Těšíme se na shledání s vámi na naší nové adrese, v našem novém sídle v budově QUBIX od CBRE.

  Změna oficiální adresy sídla a prostor GEM System od 1. dubna 2024

  Doba čtení ~1 min.

  Dovolte, abychom vás informovali, že od 1. 4. 2024 jsme již plně přestěhováni na novou adresu:

      Štětkova 1638/18
      140 00 Praha 4 – Nusle

  Uvedená adresa je i nový oficiálním sídlem naší společnosti a je zapotřebí ji od 1. 4. 2024 včetně uvádět ve všech smlouvách, objednávkách, fakturách a další obchodní dokumentaci apod. týkající se GEM System a.s. a změna je zapsána v obchodním rejstříku ke stejnému datu 1. 4. 2024.

  V praxi dochází pouze ke změně adresy sídla firmy, všechny ostatní údaje zůstávají stejné.

  Těšíme se na shledání s vámi na naší nové adrese, v našem novém sídle v budově QUBIX od CBRE.

  Pozvánka na největší evropský technologický event HANNOVER MESSE v Německu

  Doba čtení ~ 3 min.

  Dovolte, abychom vás pozvali na největší technologický event v Evropě v Německu, na HANNOVER MESSE → www.hannovermesse.de/en/. Eventu se budeme sami aktivně účastnit na stánku (hala 15, stánek G43) spolu s naší partnerskou německou IT společností Cloud Ahoi GmbH. Akce se koná ve dnech 22. – 26. dubna 2024 v německém Hannoveru. Rádi se s vámi na akci potkáme s tím, že celý týden budeme na eventu aktivně působit přímo na našem stánku (hala 15, stánek G43) spolu s Cloud Ahoi GmbHwww.hannovermesse.de/exhibitor/gem-system/N1544466, těšíme se na setkání s vámi na #HANNOVER MESSE, váš #GEM #HM24 #IT.

  We would like to invite you to the largest technology event in Europe in Germany, at HANNOVER MESSE → www.hannovermesse.de/en/. We will be actively participating in the event at our booth (Hall 15, Stand G43) together with our partner German IT company Cloud Ahoi GmbH. The event takes place from 22 – 26 April 2024 in Hannover, Germany. We would love to meet you at the event, with us actively working directly at our booth (hall 15, stand G43) together with Cloud Ahoi GmbH → www.hannovermesse.de/exhibitor/gem-system/N1544466 all week long, we look forward to meeting you at #HANNOVER #MESSE, your #GEM #HM24 #IT.

  Wir möchten Sie zum größten Technologie-Event Europas in Deutschland, der HANNOVER MESSE → www.hannovermesse.de, einladen. Wir werden an unserem Stand (Halle 15, Stand G43) gemeinsam mit unserem Partner, dem deutschen IT-Unternehmen Cloud Ahoi GmbH, aktiv an der Veranstaltung teilnehmen. Die Veranstaltung findet vom 22. bis 26. April 2024 in Hannover, Deutschland, statt. Wir würden uns freuen, Sie auf der Veranstaltung an unserem Stand (Halle 15, Stand G43) zusammen mit der Cloud Ahoi GmbH zu treffen → www.hannovermesse.de/exhibitor/gem-system/N1544466, wir freuen uns darauf, Sie auf der #HANNOVER #MESSE, Ihrer #GEM #HM24 #IT zu treffen.

  Reference pro oblast middleware části Red Hat a open source technologií pro banku Raiffeisenbank

  Doba čtení >5 min.

  Seznamte se s referencí projeku pro oblast middleware části Red Hat a open source technologií pro banku Raiffeisenbank (RBCZ) – migrace řešení a systémů pro poskytování krátkodobých úvěrů

  RBCZ hledala spolehlivého IT partnera, který byl schopen zmigrovat celé řešení na poskytování krátkodobých úvěrů na RBCZ systémy tak, aby bylo možné zcela opustit infrastrukturu Equa bank a tím ušetřit desítky milionů korun ročně na paralelním provozu datových center, souvisejících licencí a služeb a dalším. GEM System během 7 týdnů zpracoval analýzu a plán projektu, která RBCZ potvrdila, že projekt je možné dokončit v požadovaném termínu 9 měsíců.

  Změna licenční politiky společnosti Broadcom pro produkty VMware – navrhovaný postup pro klienty (Q1.2024)

  Doba čtení ~ 5 min.

  Změna licenční politiky společnosti Broadcom pro produkty VMware – navrhovaný postup pro klienty (Q1.2024)

  GEM System pravidelně věnuje čas těmto změnám, tak aby možné porozumění takto klíčovým změnám bylo co nejvíce korektní a možnosti reakce na ně byly jasnější.

  Co se týká změn cenové politiky v tomto případě, my v GEM System věříme, že jsme pro vás hledali hodně intenzivně, ale směle můžeme tvrdit, že dosud jsou známy pouze dohady, odhady a predikce. I přesto, že tyto informace vycházejí z renomovaných zdrojů, nejsou z pohledu celé změny nijak exaktní. Ohledně cenotvorby po změně koncem roku 2023 nelze určovat budoucí strategii.

  #GEM  #System #IT #B2B #jsmeTOP #Kubernetes #kontejnerizace #Broadcom #VMware

  S radostí oznamujeme, že od dubna 2024 bude naším novým sídlem firmy budova QUBIX

  Doba čtení ~1 min.

  S radostí oznamujeme a v předstihu dáváme vědět, že od dubna 2024 bude naším novým sídlem firmy budova QUBIX od CBRE, kde budeme brzy největším nájemcem. Těšíme se do nových prostor 👍.
  Další detaily změny oznámíme následně. Nové sídlo je cca 5 min. chůze resp 350 metrů od stávající adresy sídla (brzy naší staré adresy).
  #GEM #System #IT #Qubix #CBRE

  We are pleased to announce and give advance notice that from April 2024 our new headquarters will be the QUBIX building by CBRE, where we will soon be the largest tenant. We are already looking forward to the new offices 👍.

  Wir freuen uns, Ihnen ankündigen zu können, dass unser neuer Hauptsitz ab April 2024 das QUBIX-Gebäude von CBRE sein wird, wo wir bald der größte Mieter sein werden. Wir freuen uns auf die neuen Büroräume 👍.

  Vítejte v světě inovativního řízení projektů s GEM System!

  Doba čtení >15 min.

  Vítejte v světě inovativního řízení projektů s GEM System! Jsme IT společnost, která přináší do světa vývoje IT novou dimenzi díky našim zkušenostem s agilním vývojem a mj. s metodikou SCRUM.


  Naše projekty nejsou jen o kódu a technologiích, jsou o přemýšlení mimo běžné mantinely. Uplatňujeme moderní a progresivní technologie, abychom byli vždy o krok před konkurencí. V naší DNA je agilní přístup k projektům, což znamená, že pracujeme efektivně a flexibilně.

  Naši experti jsou vášniví zastánci agilních metod a aktivně pracují s technikami jako je Scrum, Kanban a DevOps. Naší specialitou jsou nejen menší projekty, ale i rozsáhlé implementace s několika desítkami vývojářů, kteří spolupracují na společném díle. V takových případech neváháme využít robustních metodik jako je Large Scale Scrum (LeSS), PRINCE2 Agile nebo Scaled Agile Framework, abychom zajistili maximální efektivitu a řízení projektu na vysoké úrovni.

  S GEM System získáváte partnera, který chápe vývoj software nejen jako proces, ale jako umění spojit technologie, lidi a strategii do jednoho harmonického celku. Jsme tady pro vaše projekty, abychom společně překročili hranice a dosáhli nejlepších výsledků. Zjistěte, jak můžeme společně posunout vaše projekty na další úroveň.


  Welcome to the world of innovative project management with GEM System! We are an IT company that brings a new dimension to the world of IT development thanks to our experience with agile development and the SCRUM methodology.


  Our projects are not just about code and technology, they are about thinking outside the box. We apply modern and progressive technologies to always stay one step ahead of the competition. An agile approach to projects is in our DNA, which means we work efficiently and flexibly.

  Our experts are passionate advocates of agile methods and actively work with techniques such as Scrum, Kanban and DevOps. Our specialty is not only smaller projects, but also large-scale implementations with dozens of developers working together on a collaborative effort. In such cases, we do not hesitate to use robust methodologies such as Large Scale Scrum (LeSS), PRINCE2 Agile or Scaled Agile Framework to ensure maximum efficiency and high-level project management.

  With GEM System, you get a partner who understands software development not just as a process, but as the art of bringing technology, people and strategy together into one harmonious whole. We're here for your projects, to push the boundaries and achieve the best results together. Find out how we can take your projects to the next level together.