Doba čtení ~5 min.

Seznamte se s novou referencí dodávky zcela nového informačního systému pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka (ČNB).

Dodávka nového informačního systému pro správu zkouškových otázek (IS SPOT) pro klienta Česká národní banka představuje aplikaci, kterou využívají jak interní uživatelé České národní banky (ČNB), tak zástupci Ministerstva financí a zástupci akreditovaných osob, kteří jsou oprávněni pořádat odborné zkoušky podle odpovídající zákonné úpravy. K dispozici je též široké veřejnosti na webových stránkách ČNB.

Recommended Posts