Metodika SAFe 6.0 Upgrade – certifikace pro tým GEM System a hlavní přínosy pro klienty

Doba čtení ~5 min.

Certified SAFe® 6 Agilist je certifikace udělovaná organizací Scaled Agile, Inc. (SAI) odborníkům na agilní vývoj softwaru, kteří prokázali své znalosti a schopnosti v oblasti Scaled Agile Framework® (SAFe®) verze 6. Certifikace SAFe® 6 Agilist potvrzuje, že držitel je schopen vést a koordinovat agilní projekty a týmy v organizacích, které používají SAFe® jako rámec pro vývoj softwaru a řízení projektů.

Celkově SAFe 6.0 přináší několik vylepšení, které pomáhají organizacím lépe implementovat agilní řízení projektů a vývoje softwaru. Změny mají za primární účel usnadnit spolupráci a komunikaci mezi týmy, zlepšit flexibilitu organizace a zvýšit schopnost organizace předvídat a minimalizovat rizika.

GEM System ohlašuje splnění podmínek a získání certifikace TISAX

Doba čtení ~3 min.

TISAX představuje jednotný a všemi významnými hráči doporučený standard pro hodnocení (assessment) informační bezpečnosti v automobilovém průmyslu.

TISAX definuje nejlepší praxi a stanovuje jednotná pravidla pro bezpečnost. Standard TISAX zaštítila německá asociace automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie). VDA stanovila hodnotící kritéria a certifikační pravidla ve spolupráci se sdružením evropského automobilového průmyslu: European Network Exchange (ENX).

Tým GEM System získal ocenění a certifikaci v rámci Scaled Agile Professional Certification programu a titul SAFe® 5 Agilist

Doba čtení ~5 min.

Gratulujeme kolegům v našem týmu k úspěšnému absolvování kurzu k agilnímu řízení Agile Scale a získání ocenění a certifikace v rámci Scaled Agile Professional Certification Program. Děkujeme kolegům k rozšíření řad certifikovaných SAFe® 5 Agilistů! Další informace o Agile & Scrum & DevOps a úspěšných projektech najdete na www.gemsystem.cz.

Agilní přístup v praxi a metodika SAFe
Metodika SAFe (Scaled Agile Framework for Enterprises) představuje aplikování Agile přístupu na úrovni celé společnosti. Jako příklad se jedná o aplikování SAFe v rámci vývoje IT produktů. Metodiku SAFe využíváme v GEM System od roku 2019. Další informace najdete na → www.gemsystem.cz/reseni-a-sluzby/integrace-a-vyvoj/agilni-pristup-v-praxi-a-metodika-safe/

Zajímá vás i téma DevOps?
Objevte zkušenosti GEM System s DevOps a cloud architekturou
Seznamte se s definicí DevOps a přesvědčte se, jak role a postupy DevOps vylepšují automatizaci a spolupráci a podporují vytváření lepších produktů pro klienty GEM System. Detailní informace najdete přímo v rámci Integrací a vývoje viz. webové stránky GEM System → Integrace a vývoj → Zkušenosti s DevOps a cloud architekturou → www.gemsystem.cz/reseni-a-sluzby/integrace-a-vyvoj.