Doba čtení < 10 minut

Původní zdrojový systém trpěl řadou neduhů, jako velké množství dat, ve kterých se skoro nikdo neuměl orientovat, práce s ním byla velmi pomalá kvůli tomuto velkému dat a také byl nestabilní, díky čemuž docházelo často ke ztrátě prováděné práce.

Pro řešení byl použit GEM Data Integration Suite, který představuje sadu vzájemně integrovaných nástrojů. Mezi ně patří:

  • DISL – Data Integration Specific Language
  • Pentaho Data Integration
  • Jenkins Continuous Integration

Všechny tyto nástroje jsou typu open- source.

Více zjistíte v přiloženém souboru níže.

Recommended Posts