Osobní údaje pod kontrolou díky GEM GDPR Suite

Klíčové vlastnosti řešení

 • Centrální evidence Subjektů údajů, zpracovatelů, právních i oprávněných titulů, účelů použití, lhůt a souhlasů
 • Konfigurovatelné vyhodnocení stavu titulů a souhlasů a generování GDPR úloh pro zdrojové systémy
 • Integrační rozhraní poskytování GDPR údajů okolním systémům společnosti
 • Rozhraní pro příjem a dočasné úložiště dat v rámci procesů “Přenos” a “Výpis”
 • Podpora řízení a evidence stavu exekuce GDPR úloh ve zdrojových systémech
 • Podpora unifikace subjektů údajů vyhodnocení titulů přes kompletní data subjektů údajů
 • Rozšíření o nové zdrojové systémy konfigurací systému bez potřeby implementačních prací
 • Procesní řízení změn konfigurace
 • Vlastní BPM engine pro podporu realizace GDPR procesů
 • Připravené vzorové procesy pro obsloužení žádostí klienta (Výpis, Přenos, Výmaz, Odvolání souhlasu, Podání námitky,…)
 • Notifikace dozorovému úřadu a SÚ při incidentu
 • Rozhraní pro integraci do systémů společnosti
 • GDPR Dashboard – stav GDPR řešení, podpora pro Data Protection Officera (DPO) dozor nad řešením
 • GDPR Overview – pohled na evidovaná metadata – stav titulů, nároků a souhlasů
 • Přehled vyřizování GDPR úloh ve zdrojových systémech
 • Přehled vyřizování žádostí klienta, plnění termínů, statistiky řešení
 • Automatická distribuce reportů
 • Tvorba anonymizačního modelu s identifikací osobních a citlivých údajů v konkrétních strukturách zdrojových systémů
 • Ověřené anonymizační funkce pro exekuci v databázích, konzistentní výsledky v paralelně spouštěných systémech
 • Exekuce v systémech založená na šablonách procesů a aktuálním modelu
 • Podpora veškerých GDPR úloh na základě jednotného anonymizačního modelu

GEM MDM – nástroj pro evidenci osobních a citlivých údajů, evidenci nároků a účelů použití osobních údajů (reps. souhlasů s používáním citlivých údajů a jejich dopad do dílčích systémů) a správu žádostí subjektu údajů.

Žádosti klienta – komponenta pro podporu procesního řízení a komunikace mezi klientem a společností, zastoupené Data Protection Officerem.  Komponenta je realizována na vlastní procesní platformě GEM Process Manager určené pro modelování a řízení procesů. GEM Process Manager obsahuje vlastní GUI, stejně tak integrační rozhraní pro použití na pozadí stávajících frontend aplikací společnosti. Součástí řešení jsou vzorové procesy pro obsloužení GDPR práv klientů.

Vyhodnocení titulů a účelů – komponenta provádí vyhodnocování stavu titulů, účelů a souhlasů klienta a generuje GDPR úlohy (úkoly pro exekuci, např. výmaz, výpis…) pro zdrojové systémy společnosti

Reporting – komponenta poskytuje Data Protection Officerovi výstupy s pomocí technologie Microsoft Reporting Services. Typickými výstupy jsou přehledové reporty o stavu GDPR řešení, vyřizování žádostí klientů a odbavování GDPR úloh ve zdrojových systémech.

Správa citlivých dat – Komponenta je složena ze dvou základních produktů – GEM Winch a Discovery. GEM Winch je produkt určený pro definici způsobu anonymizace, úpravy či výmazu osobních údajů v konkrétních systémech společnosti. Produkt Discovery je primárně určen pro optimalizaci práce analytiků při identifikaci osobních údajů na základě datových modelů aplikací.

GDPR Procesy – Platforma GDIS pro generování veškerých GDPR úloh ve zdrojových databázích (výpis, výmaz, anonymizace, omezení zpracování,…) na základě centrálního anonymizačního modelu vytvořeného v modulu „Správa citlivých dat”.

Informační systémy společnosti – tato část představuje datovou vrstvu zákazníka, nad níž se exekuce GDPR implementuje.

Kdo se o Vás postará?

Zkušený tým složený z expertů se zaměřením na IT bezpečnost se postará o všechna Vaše firemní data. Nebojte se jim je svěřit, mají na starosti i naši bezpečnost.