Reference průběhu projektu Modernizace integrační platformy (IPF) u klienta VZP ČR

Reference průběhu projektu Modernizace integrační platformy (IPF) u klienta VZP ČR. GEM již v minulosti implementoval ve VZP významnou část podnikového informačního systému určenou k integraci dalších systémů – tzv. Integrační platformu (IPF). IPF je centrálním prvkem technické a aplikační infrastruktury VZP.

Jedná se o stěžejní prvek, který zajišťuje spolehlivou výměnu dat a poskytování SOA služeb mezi všemi komponentami informačního systému. Cílem projektu bylo vyřešit migraci a modernizaci integrační platformy včetně souvisejících procesů a metodik.
Dalším aspektem projektu bylo vypracování a předání další související dokumentace, provedení školení a poskytování podpory, zajišťující potřebnou funkčnost IPF, která je klíčová pro business provoz VZP ČR i pro další vývoj IS VZP ČR.

Významnou částí projektu, nad rámec migrace IPF ze Oracle SOA 11g na verzi Oracle SOA 12c, byla komplexní modernizace stávajícího řešení, včetně implementace nového šifrování, logování, monitoringu,
upgrade B2B řešení a refactoringu integračních klíčových komponent.

Zaujala Vás naše nabídka?