Změna licenční politiky společnosti Broadcom pro produkty VMware – navrhovaný postup pro klienty (Q1.2024)

Doba čtení ~ 5 min.

Změna licenční politiky společnosti Broadcom pro produkty VMware – navrhovaný postup pro klienty (Q1.2024)

GEM System pravidelně věnuje čas těmto změnám, tak aby možné porozumění takto klíčovým změnám bylo co nejvíce korektní a možnosti reakce na ně byly jasnější.

Co se týká změn cenové politiky v tomto případě, my v GEM System věříme, že jsme pro vás hledali hodně intenzivně, ale směle můžeme tvrdit, že dosud jsou známy pouze dohady, odhady a predikce. I přesto, že tyto informace vycházejí z renomovaných zdrojů, nejsou z pohledu celé změny nijak exaktní. Ohledně cenotvorby po změně koncem roku 2023 nelze určovat budoucí strategii.

#GEM  #System #IT #B2B #jsmeTOP #Kubernetes #kontejnerizace #Broadcom #VMware