Business Intelligence

Máte spoustu dat o chování svých zákazníků, ale neumíte z nich získat důležité informace? Potřebujete lepší a především relevantní podklady pro zásadní rozhodování? Zkuste využít nástroje. Business Intelligence (BI), které z vašich dat dostanou to nejdůležitější.
BI_cervena
 • BI technologie jsou v dnešní době určeny společnostem všech velikostí, které chtějí proměnit data ukrytá v informačních systémech a dalších dostupných zdrojích dat v hodnotné informace určené pro řízení společnosti, upevnění postavení na trhu, optimalizaci obchodních procesů nebo získání nových zákazníků.
 • Kromě běžných nástrojů BI dodává GEM System i specializované produkty, které ještě více zvyšují přínosy nové technologie.
 • Jde například o benchmarking, detekci anomálií či podezřelého chování nebo nástroje pro vizualizaci.
 • Kvalitní informace z velkých objemů dat.
 • Podpora řízení klíčových obchodních procesů.
 • Zvýšení efektivity.
 • Lepší vztahy se zákazníky i partnery.
 • Detekce anomálií a nevhodného chování.
 • Analýza vývojových trendů a predikce budoucího vývoje.
 • Zapojení uživatelů do rozvoje řešení a efektivní sdílení informací.
 • Atraktivní vizualizace dat.

Nasazení řešení GEM Data Integration Suite

GEM Data Integration Suite - jako ETL nástroj (Extract, Transform and Load) specializující se na připojení k různým datovým zdrojům, jejich vyjmutí, transformaci a uložení do stanoveného umístění byl zvolen GEM Data Integration Suite. GEM Data Integration Suite je sada open source nástrojů, které jsou vzájemně zaintegrovány a tvoří jeden celek. Svou robustností je porovnatelný s mnohými drahými komerčními enterprise nástroji.

Deklarativní MDA

Deklarativní Model Driven Architecture, řešení pro snadný vývoj a údržbu podnikového software. IT projekty rychleji a bez chyb. Model Driven Architecture (MDA) je dnes již běžně využívanou metodikou  při vývoji podnikového software. Výhody vývoje založeného na platformově nezávislých modelech, které lze automaticky transformovat do modelů s nižší úrovní abstrakce a následně do samotného kódu, spočívají především v nižších časových i finančních nákladech potřebných pro vznik nových aplikací, snadné integraci stávajících i nových technologií či ve vyšší návratnosti investic do infrastruktury.

Datová integrace

Řízené a kontrolované zpracování relevantních dat z dostupných datových zdrojů.

Microsoft Power BI

Působivá vizualizace klíčových informací Vaší společnosti. Buďte nezávislí na Vašem IT oddělení, naši konzultanti vám pomohou vytvořit rychlé a přehledné BI řešení.

Data Quality Management

Využívejte jen přesná, spolehlivá a kvalitní data.

Čistění a konsolidace dat

Snižte náklady na informační technologie a zvyšte efektivitu. Omezte složitost používaných systémů a aplikací.

Data governance

Kontrola nad podnikovými procesy. Cesta ke kvalitním datům.

BI a reporting

Moderní nástroje zajišťující efektivní sdílení informací a podporu pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení.

BI do týdne

Plnohodnotná BI podpora pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení pro malé a střední podniky.

Fraud Detection

Kompletní hodnotící systém pro detekci fraudů a anomálií.

Naše práce v oblasti
Business Intelligence

 • Řízení marketingových kampaní

Chcete lépe kontrolovat náklady spojené s řízením Vašich kampaní? Máte různé datové zdroje, které složitě propojujete? Nejsou Vaše marketingové kampaně dostatečně cílené? Máte problém vyhodnotit efektivitu Vašich kampaní? Zkuste naše řešení pro automatizovaný reporting.

Ke stažení
 • BI do týdne - Doosan Škoda Power

Řešení zajišťuje efektivní analýzu a reporting nad finančním účetnictvím. V rámci první etapy bylo vytvořeno datové tržiště obsahující hlavní knihu. V druhé etapě bylo řešení rozšířeno o výpočet IFRS korekcí, forecasting a budgeting.

Ke stažení
 • Business Process Audit - Monitoring procesů

Univerzální řešení pro monitoring a analýzu procesů, který je založen na získávání a vyhodnocování informací z jednotlivých komponent nasazených v komplexním prostředí SOA architektury.

Ke stažení
 • GEM Fraud Detection

Základem je definice ukazatelů, pro které platí následující pravidlo: čím je ukazatel vyšší, tím spíše se jedná o podezřelé chování. Výsledným produktem je vážený součet individuálních měr anomálií, které vytváří výslednou kompositní míru anomálie (KMA)

Ke stažení

Kdo se o vás postará?

Náš BI tým složený z kvalifikovaných a zkušených odborníků vám pomůže na základě důkladného auditu firemních procesů i trhu navrhnout a za jediný měsíc implementovat funkční řešení, které plně odpovídá Vašim požadavkům.

lide_Team BI

Zaujala vás naše nabídka?