Business Intelligence

Máte spoustu dat o chování svých zákazníků, ale neumíte z nich získat důležité informace? Potřebujete lepší a především relevantní podklady pro zásadní rozhodování? Zkuste využít nástroje. Business Intelligence (BI), které z vašich dat dostanou to nejdůležitější.
BI_cervena
 • BI technologie jsou v dnešní době určeny společnostem všech velikostí, které chtějí proměnit data ukrytá v informačních systémech a dalších dostupných zdrojích dat v hodnotné informace určené pro řízení společnosti, upevnění postavení na trhu, optimalizaci obchodních procesů nebo získání nových zákazníků.
 • Kromě běžných nástrojů BI dodává GEM System i specializované produkty, které ještě více zvyšují přínosy nové technologie.
 • Jde například o benchmarking, detekci anomálií či podezřelého chování nebo nástroje pro vizualizaci.
 • Kvalitní informace z velkých objemů dat.
 • Podpora řízení klíčových obchodních procesů.
 • Zvýšení efektivity.
 • Lepší vztahy se zákazníky i partnery.
 • Detekce anomálií a nevhodného chování.
 • Analýza vývojových trendů a predikce budoucího vývoje.
 • Zapojení uživatelů do rozvoje řešení a efektivní sdílení informací.
 • Atraktivní vizualizace dat.

Nasazení řešení GEM Data Integration Suite

GEM Data Integration Suite - jako ETL nástroj (Extract, Transform and Load) specializující se na připojení k různým datovým zdrojům, jejich vyjmutí, transformaci a uložení do stanoveného umístění byl zvolen GEM Data Integration Suite. GEM Data Integration Suite je sada open source nástrojů, které jsou vzájemně zaintegrovány a tvoří jeden celek. Svou robustností je porovnatelný s mnohými drahými komerčními enterprise nástroji.

Jak reportovat data ze SAP...bez SAP? Zeptejte se GEM System

Generování reportingových dat v systému SAP je aktuálně stále více a více na vzestupu zájmu. Uživatelé řešení SAP mají o reportingová data zájem, ale není vždy samozřejmostí, aby data dostali v pořádku, v čas a podle svých přání. Implementace požadavků a přání na reporting dat ze SAP je často drahá, pomalá a poměrně těžkopádná. Klienti využívající řešení SAP se setkávají s uživatelskou náročností a vysokými finančními náklady na změny a úpravy.

Deklarativní MDA

Deklarativní Model Driven Architecture, řešení pro snadný vývoj a údržbu podnikového software. IT projekty rychleji a bez chyb. Model Driven Architecture (MDA) je dnes již běžně využívanou metodikou  při vývoji podnikového software. Výhody vývoje založeného na platformově nezávislých modelech, které lze automaticky transformovat do modelů s nižší úrovní abstrakce a následně do samotného kódu, spočívají především v nižších časových i finančních nákladech potřebných pro vznik nových aplikací, snadné integraci stávajících i nových technologií či ve vyšší návratnosti investic do infrastruktury.

Datová integrace

Řízené a kontrolované zpracování relevantních dat z dostupných datových zdrojů.

Microsoft Power BI

Působivá vizualizace klíčových informací Vaší společnosti. Buďte nezávislí na Vašem IT oddělení, naši konzultanti vám pomohou vytvořit rychlé a přehledné BI řešení.

Data Quality Management

Využívejte jen přesná, spolehlivá a kvalitní data.

Čistění a konsolidace dat

Snižte náklady na informační technologie a zvyšte efektivitu. Omezte složitost používaných systémů a aplikací.

Data governance

Kontrola nad podnikovými procesy. Cesta ke kvalitním datům.

BI a reporting

Moderní nástroje zajišťující efektivní sdílení informací a podporu pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení.

BI do týdne

Plnohodnotná BI podpora pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení pro malé a střední podniky.

Fraud Detection

Kompletní hodnotící systém pro detekci fraudů a anomálií.

Naše práce v oblasti
Business Intelligence

Chcete lépe kontrolovat náklady spojené s řízením Vašich kampaní? Máte různé datové zdroje, které složitě propojujete? Nejsou Vaše marketingové kampaně dostatečně cílené? Máte problém vyhodnotit efektivitu Vašich kampaní? Zkuste naše řešení pro automatizovaný reporting.

Ke stažení

Řešení zajišťuje efektivní analýzu a reporting nad finančním účetnictvím. V rámci první etapy bylo vytvořeno datové tržiště obsahující hlavní knihu. V druhé etapě bylo řešení rozšířeno o výpočet IFRS korekcí, forecasting a budgeting.

Ke stažení

Univerzální řešení pro monitoring a analýzu procesů, který je založen na získávání a vyhodnocování informací z jednotlivých komponent nasazených v komplexním prostředí SOA architektury.

Ke stažení

Základem je definice ukazatelů, pro které platí následující pravidlo: čím je ukazatel vyšší, tím spíše se jedná o podezřelé chování. Výsledným produktem je vážený součet individuálních měr anomálií, které vytváří výslednou kompositní míru anomálie (KMA)

Ke stažení

Kdo se o vás postará?

Náš BI tým složený z kvalifikovaných a zkušených odborníků vám pomůže na základě důkladného auditu firemních procesů i trhu navrhnout a za jediný měsíc implementovat funkční řešení, které plně odpovídá Vašim požadavkům.

lide_Team BI

Zaujala vás naše nabídka?