DOOSAN Škoda Power

DOOSAN Škoda Power se jako tradiční dodavatel a výrobce technologických zařízení zabývá dodávkami parních turbín určených k výrobě energie již od roku 1904. Škoda Power je součástí skupiny Doosan Power Systems, předního poskytovatele čistých a ekologických technologií, výrobků a služeb souvisejících s výrobou elektřiny.

Cíl projektu

Plnohodnotná BI podpora pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení. BI řešení je schopno rychle zpracovávat velké objemy dat, dodávat přesné a aktuální informace a pracovat s ad-hoc dotazy. Informace o aktuálním stavu klíčových ukazatelů společnosti jsou k dispozici na úvodní obrazovce, přehled o historickém vývoji sledovaných ukazatelů a jejich budoucí predikci lze získat jediným kliknutím.

Vlastnosti

 • Posílení konkurenceschopnosti.
 • Efektivnější využívání firemních datových zdrojů.
 • Přesnější analýzy a predikce.
 • Rychlé nasazení řešení (1 týden–1 měsíc).
 • Snadné přizpůsobení požadavkům zákazníka.
 • Podpora široké škály datových zdrojů (MS Excel, CSV).
 • Úspora nákladů.
 • Zabezpečení a audit přístupu k citlivým informacím.
 • Sledování vývojových trendů a predikce budoucího vývoje.

Technologie

 • Web aplikace dostupná z internetového prohlížeče.
 • Systém je založený na Oracle databázi.
 • Systém implementovaný v technologii Oracle APEX (Application Express).
 • Volitelný provoz formou aplikačního hostingu.

Zaujala Vás naše nabídka?