Stabilizace procesu vývoje pokladního systému AWIS

Cíl projektu

Cílem projektu bylo stabilizace a návazné zvýšení kvality vývoje pokladního systému AWIS.

Systém AWIS Kasa je instalován u několika tisíc uživatelů na českém trhu (systém mimo jiné používá BONA VITA, Miele či sushi time). Díky schopnosti reagovat na rychlé legislativní změny týkající se zejména elektronické evidence tržeb získala společnost na trhu významné postavení. Zároveň ale se vzrůstajícím počtem klientů a jejich požadavků na vývoj bylo nutné optimalizovat vývoj pokladního systému s důrazem na ještě vyšší kvalitu distribuovaných verzí systému AWIS Kasa.

Realizace projektu

Na základě požadavku klienta došlo k analýze stávajícího procesu vývoje systému AWIS Kasa a na základě výsledků této analýzy proběhly konzultace a školení vedoucí k optimalizaci vývoje ve vývojových fázích:

  • Řízení vývoje – došlo k nastavení agilního principu vývoje s ohledem na měnící se požadavky zákazníků pokladního systému, byly vydefinovány klíčové KPI jednotlivých fází řízení vývoje a návaznosti na jednotlivé vývojové fáze, dále byly vydefinovány odpovědnosti vývojových rolí, proběhlo školení vedoucích pracovníků na klíčové dovednosti práce s lidmi v IT prostředí.
  • Analýza – došlo ke standardizaci analytických výstupů směrem k vývoji v souladu s metodikou UML 2.0 a dále prototypování aplikace s pomocí použití mockup´s,
  • Vývoj – s ohledem na potřebu paralelního vývoje byl na tomto projektu nasazena GIT repository, byly vydefinovány standardy pro práci s GIT repository. Proběhlo zaškolení klíčových vývojářů na principy práce s GIT a nástrojem BitBucket (+ návazně SourceTree). Dále byly vydefinovány mantinely práce s automatickými testy před předáním verze do fáze testingu.
  • Testing – testování aplikace bylo rozděleno do několika testovacích etap (Funcional, Integrace, Performace, Regress, Smoke). Byl zaveden proces přípravy a realizace testovacích plánů v prostředí TestLink.

Zaujala Vás naše nabídka?