Nov√° reference kompletn√≠ realizace migrace existuj√≠c√≠ho DWH na nov√Ĺ hardware a pov√ĹŇ°en√≠ prostŇôed√≠ Oracle datab√°ze pro banku Raiffeisenbank (RBCZ)

Nov√° reference kompletn√≠ realizace migrace existuj√≠c√≠ho DWH na nov√Ĺ hardware a pov√ĹŇ°en√≠ prostŇôed√≠ Oracle datab√°ze pro banku Raiffeisenbank (RBCZ)

Doba ńćten√≠ ~3 min.

Reference, VŇ°e

Seznamte se s novou referenc√≠ dod√°vky kompletn√≠ realizace migrace existuj√≠c√≠ho DWH na nov√Ĺ hardware a pov√ĹŇ°en√≠ prostŇôed√≠ Oracle datab√°ze na aktu√°ln√≠ posledn√≠ stabiln√≠ verzi pro klienta RBCZ.

RBCZ se rozhodla pro extern√≠ spolupr√°ci v oblasti integrace a optimalizace vŇ°ech HW a SW komponent pro potŇôeby bńõhu RBCZ DWH ŇôeŇ°en√≠, jelikoŇĺ st√°vaj√≠c√≠ ŇôeŇ°en√≠ se bl√≠Ňĺilo konci supportn√≠ho cyklu. Na z√°kladńõ vyhran√©ho v√Ĺbńõrov√©ho Ňô√≠zen√≠ tak vznikl mezi spoleńćnostmi RBCZ a GEM System projekt, jehoŇĺ c√≠lem byla kompletn√≠ realizace migrace existuj√≠c√≠ho datov√©ho skladu Raiffeisenbank na nov√Ĺ hardware a pov√ĹŇ°en√≠ bńõhov√©ho prostŇôed√≠ Oracle datab√°ze na aktu√°ln√≠ posledn√≠ stabiln√≠ verzi. Na z√°kladńõ poŇĺadavkŇĮ z√°kazn√≠ka mńõla spoleńćnost GEM System na projektu roli integr√°tora, kdy plnńõ zodpov√≠dala za realizaci projektu, konzultańćn√≠ a Ňô√≠d√≠c√≠ ńćinnosti a dod√°n√≠ expertn√≠ch kapacit.