网页内容展示 网页内容展示

KRSRZIS - Integrace zdravotních registrů

GEM System úspěšně dokončil projekt integrace zdravotních registrů pro KSRZIS. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy je organizační složkou Ministerstva zdravotnictví a zajišťuje zavádění, rozvoj a provoz informačních systémů.

V rámci projektu jsme implementovali registry: Národní systém hlášení nežádoucích událostí, Národní registr úrazů a Informační systém pracovní neschopnosti. Tyto registry sbírají a evidují data o dění v rámci sektoru zdravotnictví. Na základě těchto dat jsou dále zpracovávány v každém registru odpovídající statistická data využívaná nejen ke strategickému plánování a rozhodování na úrovni Ministerstva zdravotnictví, ale i ostatních dotčených organizací rezortu.