网页内容展示 网页内容展示

Nové integrační řešení pro EOS KSI

GEM System vyvinul a implementoval moderní řešení pro integraci inkasního systému EOS KSI s Českou kanceláří pojistitelů. Původní způsob komunikace EOS KSI realizovaný na bázi předávání změnových souborů byl tak nahrazen novým systémem na bázi webových služeb.

EOS KSI Česká republika je součástí nadnárodní skupiny EOS Group s dlouholetou zkušeností v oblasti vymáhání pohledávek a dluhů. EOS KSI patří mezi největší inkasní společnosti na českém trhu s mezinárodní působností.