Publicador de conteúdo web Publicador de conteúdo web

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí správní řízení, odborné a zkušební úkony a kontrolní činnosti v oblastech ochrany rostlin a rostlinných produktů, mechanizačních prostředků a odborných rostlinolékařských činností.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo navrhnout a implementovat integrační platformu, která sjednotí komunikaci s Ministerstvem zemědělství a případnými dalšími externími subjekty, umožní jednotnou správu, zvýší zabezpečení a umožní efektivnější audit. Pro tyto účely byla nasazena komponenta GEM Ligth Service Bus (LSB) v konfiguraci High Availability.

GEM Light Service Bus nachází uplatnění jako podniková ESB platforma nebo jako B2B rozhraní pro integraci s externími partnery. Vzhledem k nízkým nárokům GEM Light Service Bus na hardware a vstřícným licenčním podmínkám je efektivním řešením nejen pro velké, ale i pro střední společnosti.

Vlastnosti

 • Nízká cena.
 • Rychlé nasazení.
 • Jednoduchá správa služeb.
 • Flexibilní a efektivní řešení s rychlou odezvou.
 • Sjednocená komunikace s externími systémy prostřednictvím jediné komponenty.

Technologie

 • Komponenta LSB
 • Apache HTTP Server
 • Python
 • MySQL relační databáze v režimu replikace master-slave

Publicador de conteúdo web Publicador de conteúdo web

Poskytnuté služby

 • Business inteligence
 • Bezpečnost
 • Integrátor
 • Správa a podpora

Publicador de conteúdo web Publicador de conteúdo web

Ostatní reference

Web Form Web Form

Máte zájem o podobné řešení?

Napište nám

Este campo é obrigatório.
Este campo é obrigatório.
Nesprávný formát elektronické adresy.
Este campo é obrigatório.
Este campo é obrigatório.

Publicador de conteúdo web Publicador de conteúdo web

nebo nám zavolejte


po - pá 8.00 - 17.00 +420 246 033 811