Publicador de conteúdo web Publicador de conteúdo web

Anonymizace pro MetLife

Ve druhé fázi dodávky pak proběhne samotná implementace komplexního anonymizačního procesu (anonymizace a maskování dat). Pro anonymizaci dat bude použit, univerzální modulární systém pro transformaci, migraci, anonymizaci a vytváření řezů dat GEM Winch

PRINCIPY ANONYMIZACE:

 • Náhodné generování znaků.
 • Použití předpřipravených slovníků.
 • Míchání dat.
 • Přidávání šumu.
 • Mikro-agregace.
 • Aplikace pravidel pro dodržení formátu dat (RČ, IČ, IBAN).
 • Anonymizace binárního obsahu.

PŘÍNOSY:

 • Jednoduchá instalace.
 • Práce v důvěrně známém prostředí Enterprise Architect.
 • Rozsáhlé knihovny připravených transformačních funkcí.
 • Přehledné statistiky o využití a aplikaci transformací.