Webコンテンツの表示 Webコンテンツの表示

Vývoj informačních systémů pro ÚPVS

GEM System se jako subdodavatel podílel na realizaci projektu "vývoj informačních systémů" pro Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) Slovenské republiky, což mimo jiné zahrnovalo odbornou konzultační činnost Oracle produktů, které byly nasazeny v rámci projektu správy identit. GEM System se dále podílel na vývoji řešení identity management pro ÚPVS, testování komponent portálu, přechodu do produkce a integrace ÚPVS se základními registry Slovenské republiky. Integrace se základními registry se přitom týkala více než 5 milionů identit.

Nedílnou součástí konzultační činnosti GEM System se stala oblast zabezpečení webových služeb ÚPVS IAM komponenty, která byla realizována pomocí Oracle Security Token Service, tvořící součást služby Oracle Access Manager. IDM řešení pro ÚPVS je založené na bázi produktu Oracle Identity Manager, Identity Federation a Access Manager. Toto IDM řešení poskytuje služby jak ústřednímu portálu veřejné správy, tak i ostatním informačním serverům.

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrální a jednotný přístup k informačním zdrojům a službám veřejné správy. Mezi nejvýznamnější úlohy portálu patří nasměrování uživatele na využití konkrétní elektronické služby veřejné správy s využitím relevantních informačních zdrojů.

www.slovensko.sk