Webコンテンツの表示 Webコンテンツの表示

eZRAK

Základní registry jsou jedním z pilířů elektronické veřejné správy, tzv. eGovernmentu. Orgány veřejné správy České republiky (OVS) mají zákonnou povinnost využívat referenční údaje fyzických a právnických osob vedené v základních registrech. GEM System vyvinul řešení, které Vám usnadní práci se základními registry. eZRAK je ideální nástroj pro střední a velké organizace, které vyžadují flexibilní a robustní řešení pro práci se základními registry. eZRAK integruje agendové informační systémy OVS se základními registry.

Více informací na www.ezrak.cz