Webコンテンツの表示 Webコンテンツの表示

Audit pro ČEZ ICT Services

Obsah

GEM System se podílel na provádění auditu ve společnosti ČEZ ICT Services, a. s., který byl zaměřen na softwarové licence společnosti Oracle Corporation. Audit byl realizován v úzké spolupráci s konzultanty společnosti DNS a.s. a v souladu s metodickými pokyny Oracle Corporation. Cílem projektu bylo vypracování auditní zprávy, která srovnávala aktuální využití SW produktů Oracle ve společnosti ČEZ ICT Services, a. s. vůči evidenci zakoupených licenčních oprávnění souvisejících produktů.