Webコンテンツの表示 Webコンテンツの表示

BI kompetenční centrum

Rozvoj znalostí a vývoj vlastních řešení v oblasti business intelligence, datových skladů a datové integrace – to byly hlavní cíle, s nimiž v roce 2007 vzniklo kompetenční centrum provozované českým dodavatelem systémových a integračních služeb GEM System.

Dnes se kompetenční centrum zaměřuje na široké spektrum aktivit. Se společností HP spolupracuje na presales aktivitách, studiích proveditelnosti a „proof of" konceptech a rozsáhlých dodávkách v segmentech datových skladů, business inteligence a datové integrace. Kromě toho se spolupráce týká i problematiky rozsáhlých datových migrací.

Organizačně je kompetenční centrum rozděleno do tří pracovních skupin: dvou klientsky orientovaných skupin, které hledají možnosti inovací v rámci spolupráce s největšími klienty v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, a obecné pracovní skupiny BIDI (Business Inteligence a Data Integration).Obecná skupina se věnuje především rozšiřování know-how s použitím nejnovějších trendů v oboru, tvorbě metodiky a přípravě frameworků. Například se jedná o moderní a efektivní využití modelově odvozené architektury (MDA) či stále poměrně nové metodiky projektového řízení Continuos Integration (CI) a SCRUM.