Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

GEM Process Manager

GEM Process Manager je evoluční nástupce dosavadního způsobu vývoje podnikových systémů, který výrazně redukuje čas od vzniku požadavku do jeho realizace v produkčním prostředí.

V minulosti byly podnikové aplikace dodávány na míru dle obchodních procesů navržených v analýze. Následné změny obchodních procesů vyžadovaly práci vývojářů s významnými náklady na realizaci těchto změn. V současném dynamickém prostředí dochází k velmi častým změnám obchodních procesů a legislativy, a proto dosavadní model vývoje již nevyhovuje.

 

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

CO NABÍZÍ?

GEM Process Manager je ověřené řešení používané významnými českými společnostmi pro řízení klíčových podnikových procesů. Umožňuje realizaci podnikových aplikací s maximální flexibilitou obsluhovaných obchodních procesů. Součástí řešení je také integrované prostředí pro modelování procesů, návrh uživatelských formulářů a nástroje pro správu platformy GEM Process Manager.

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

 • Intuitivní návrh procesů

  Procesy jsou vytvářeny v grafickém prostředí pomocí přehledných diagramů. 

 • Návrh formulářů

  Aplikační formuláře tvoří přímo Vaši analytici. Výsledkem je moderní uživatelské rozhraní.

 • Snadná práce s procesy

  V přívětivém uživatelském prostředí můžete vyhledávat a prohlížet instance procesů.

 • Integrace

  Integrace s vaším informačním systémem dle principů SOA. Vaše procesy mohou vystavovat služby i konzumovat služby dalších systémů.

 • Pořizovací náklady

  Licenční podmínky umožňují nasadit platformu bez vysokých počátečních nákladů.

 • Zkušenosti

  Naši analytici Vám pomohou naplánovat zavedení GEM Process Manager nebo spustit pilotní projekt.

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

JAK FUNGUJE?

GEM Process Manager je nástroj pro návrh, realizaci, provoz a monitoring obchodních procesů. Procesy jsou navrhovány a modelovány v podobě srozumitelných diagramů. Pro pochopení procesů a jejich úpravy není třeba technických znalostí. Provedené změny procesu jsou pak přímočaře promítnuty do chování Vašich podnikových aplikací.

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

JAKÁ JE PŘIDANÁ HOTNOTA?

 • Automatizace: Procesy řízené GPM platformou efektivně propojují manuální činnosti prováděné uživateli s automatizovanými akcemi v režii informačního systému.
 • Sjednocení pracovních postupů: Modifikace procesu v platformě GPM umožní přenést změnu na všechny účastníky procesu. Namísto rozesílání pracovních postupů a následných kontrol zajistí řízení procesů platforma GPM.
 • Flexibilita organizace: Při návrhu GPM procesů jsou pracovní postupy zmapovány a zachyceny do diagramů – procesy lze v budoucnu efektivně měnit.
 • Zastupitelnost: Znalost pracovního procesu je možné jednoduše šířit mezi pověřenými pracovníky, při odchodu pracovníka zůstane znalost procesů zachována a procesy fungují dál.