Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

GEM Process Manager

GEM Process Manager je evoluční nástupce dosavadního způsobu vývoje podnikových systémů, který výrazně redukuje čas od vzniku požadavku do jeho realizace v produkčním prostředí. Využijte výhod pokročilé automatizace a výrazného zefektivnění obchodních procesů.

V minulosti byly podnikové aplikace dodávány na míru dle obchodních procesů navržených v analýze. Následné změny obchodních procesů vyžadovaly práci vývojářů s významnými náklady na realizaci těchto změn. V současném dynamickém prostředí dochází k velmi častým změnám obchodních procesů a legislativy, a proto dosavadní model vývoje již nevyhovuje.

Chcete optimalizovat schvalování dokumentů? Potřebujete, aby byly vaše procesy v souladu s ISO? Přemýšlíte o zkvalitnění služeb zákaznické podpory? Hledáte způsob, jak zefektivnit interní procesy? Nevíte, jak co nejrychleji přizpůsobit Vaše procesy situaci na trhu? GEM Process Manager Je vaším správným řešením. Robustní řešení v podobě GEM Process Manager od GEM System vás přesvědčí například řadou velkých a středních referencí.

 

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

CO NABÍZÍ?

GEM Process Manager je ověřené řešení používané významnými českými společnostmi pro řízení klíčových podnikových procesů. Umožňuje realizaci podnikových aplikací s maximální flexibilitou obsluhovaných obchodních procesů. Součástí řešení je také integrované prostředí pro modelování procesů, návrh uživatelských formulářů a nástroje pro správu platformy GEM Process Manager.

 

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Ke stažení

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

 • Intuitivní návrh procesů

  Procesy jsou vytvářeny v grafickém prostředí pomocí přehledných diagramů. 

 • Návrh formulářů

  Aplikační formuláře tvoří přímo vaši analytici. Výsledkem je moderní uživatelské rozhraní.

 • Snadná práce s procesy

  V přívětivém uživatelském prostředí můžete vyhledávat a prohlížet instance procesů.

 • Integrace

  Integrace s vaším informačním systémem dle principů SOA (Service Oriented Architecture). Vaše procesy mohou vystavovat služby i konzumovat služby dalších systémů.

 • Pořizovací náklady

  Licenční podmínky umožňují nasadit platformu bez vysokých počátečních nákladů.

 • Zkušenosti

  Naši analytici vám pomohou naplánovat zavedení GEM Process Manager nebo spustit pilotní projekt.

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

JAK FUNGUJE?

GEM Process Manager je nástroj pro návrh, realizaci, provoz a monitoring obchodních procesů. Procesy jsou navrhovány a modelovány v podobě srozumitelných diagramů. Pro pochopení procesů a jejich úpravy není třeba technických znalostí. Provedené změny procesu jsou pak přímočaře promítnuty do chování Vašich podnikových aplikací.

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

JAKÁ JE PŘIDANÁ HOTNOTA řešení GEM Process Manager?

 • Automatizace: Procesy řízené touto platformou efektivně propojují manuální činnosti prováděné uživateli s automatizovanými akcemi v režii informačního systému. 
 • Sjednocení pracovních postupů: Modifikace procesu v platformě GPM umožní přenést změnu na všechny účastníky procesu. Namísto rozesílání pracovních postupů a následných kontrol zajistí řízení procesů platforma GEM Process Manager. 
 • Flexibilita organizace: Při návrhu obchodních procesů jsou pracovní postupy zmapovány a zachyceny do diagramů – procesy lze v budoucnu efektivně měnit. 
 • Zastupitelnost: Znalost pracovního procesu je možné jednoduše šířit mezi pověřenými pracovníky. Při odchodu pracovníka zůstane znalost procesů zachována a procesy fungují dál.
 • Operativní přehled o procesech: Můžete procesy sledovat jak jednotlivě (konkrétní instance procesu, např. reklamace), tak i globálně přes celou organizaci nebo dílčí oddělení.
 • Nové vstupy pro řízení: S GEM Process Manager získáte nové možnosti kontroly nad Vašimi procesy: přehled o  stavu procesů, výsledky procesů, časové trvání jednotlivých kroků a další indikátory. Podle výsledků této analýzy snadno identifikujete neefektivní kroky nebo nejčastější problémy v průběhu procesu.
 • Ověření nových procesů: Pomocí platformy GEM Process Manager mů- žete ověřit novou variantu pracovního postupu, podle sledovaných indikátorů vyhodnotit a následně zavést nový postup pro celou organizaci, nebo se naopak vrátit k původnímu procesu.