Visor de contenido web Visor de contenido web

GEM Process Manager

GEM Process Manager je evoluční nástupce dosavadního způsobu vývoje podnikových systémů, který výrazně redukuje čas od vzniku požadavku do jeho realizace v produkčním prostředí.

V minulosti byly podnikové aplikace dodávány na míru dle obchodních procesů navržených v analýze. Následné změny obchodních procesů vyžadovaly práci vývojářů s významnými náklady na realizaci těchto změn. V současném dynamickém prostředí dochází k velmi častým změnám obchodních procesů a legislativy, a proto dosavadní model vývoje již nevyhovuje.

 

Visor de contenido web Visor de contenido web

CO NABÍZÍ?

GEM Process Manager je ověřené řešení používané významnými českými společnostmi pro řízení klíčových podnikových procesů. Umožňuje realizaci podnikových aplikací s maximální flexibilitou obsluhovaných obchodních procesů. Součástí řešení je také integrované prostředí pro modelování procesů, návrh uživatelských formulářů a nástroje pro správu platformy GEM Process Manager.

Visor de contenido web Visor de contenido web

 • Intuitivní návrh procesů

  Procesy jsou vytvářeny v grafickém prostředí pomocí přehledných diagramů. 

 • Návrh formulářů

  Aplikační formuláře tvoří přímo Vaši analytici. Výsledkem je moderní uživatelské rozhraní.

 • Snadná práce s procesy

  V přívětivém uživatelském prostředí můžete vyhledávat a prohlížet instance procesů.

 • Integrace

  Integrace s vaším informačním systémem dle principů SOA. Vaše procesy mohou vystavovat služby i konzumovat služby dalších systémů.

 • Pořizovací náklady

  Licenční podmínky umožňují nasadit platformu bez vysokých počátečních nákladů.

 • Zkušenosti

  Naši analytici Vám pomohou naplánovat zavedení GEM Process Manager nebo spustit pilotní projekt.

Visor de contenido web Visor de contenido web

JAK FUNGUJE?

GEM Process Manager je nástroj pro návrh, realizaci, provoz a monitoring obchodních procesů. Procesy jsou navrhovány a modelovány v podobě srozumitelných diagramů. Pro pochopení procesů a jejich úpravy není třeba technických znalostí. Provedené změny procesu jsou pak přímočaře promítnuty do chování Vašich podnikových aplikací.

Visor de contenido web Visor de contenido web

JAKÁ JE PŘIDANÁ HOTNOTA?

 • Automatizace: Procesy řízené GPM platformou efektivně propojují manuální činnosti prováděné uživateli s automatizovanými akcemi v režii informačního systému.
 • Sjednocení pracovních postupů: Modifikace procesu v platformě GPM umožní přenést změnu na všechny účastníky procesu. Namísto rozesílání pracovních postupů a následných kontrol zajistí řízení procesů platforma GPM.
 • Flexibilita organizace: Při návrhu GPM procesů jsou pracovní postupy zmapovány a zachyceny do diagramů – procesy lze v budoucnu efektivně měnit.
 • Zastupitelnost: Znalost pracovního procesu je možné jednoduše šířit mezi pověřenými pracovníky, při odchodu pracovníka zůstane znalost procesů zachována a procesy fungují dál.