Web Content Display Web Content Display

Penále - nové řešení pro LeasePlan

GEM System úspěšně dokončil realizaci aplikace pro zadávání a schvalování penále pro společnost LeasePlan. Aplikace penále je důležitým prostředkem, který umožnuje leasingovým společnostem účtovat vícenáklady spojené s porušením sjednaných obchodních podmínek.

Při přechodu na operační systém Windows 7 vyvstal problém, co se starými desktopovými aplikacemi, které nejsou s novým systémem kompatibilní. Jednou z těchto aplikací byla i aplikace pro zadávání a schvalování penále. Při řešení tohoto úkolu využil GEM System dlouholeté zkušenosti s vývojem aplikací na zakázku. Na základě důkladné vstupní analýzy prostředí a požadavků klienta GEM System navrhl a následně implementoval novou verzi řešení pro zadávání a schvalování penále.

Nové řešení je navržené jako webové a uživatelé jej tedy ovládají jednoduše prostřednictvím internetového prohlížeče. Výhodou této webově orientované aplikace je také efektivnější správa a podpora a zdrojová data jsou automaticky načítána z informačního systému AS 400. Aplikace je postavená na technologii .NET a napsaná v jazyce C#.

LeasePlan Česká republika je významnou společností poskytující služby operativního leasingu a komplexní správy vozových parků.