Web Content Display Web Content Display

GEM Process Manager - automatizace procesů

GEM Proces Manager je ověřené řešení používané významnými českými společnostmi pro řízení klíčových podnikových procesů a umožňuje realizaci podnikových aplikací s maximální flexibilitou obsluhovaných obchodních procesů. Součástí řešení je integrované prostředí GEM BPM Designer pro modelování procesů, návrh uživatelských formulářů a nástroje pro správu BPM platformy.

 

GEM Process Manager představuje platformu pro návrh, realizaci, provoz a monitoring obchodních procesů. Procesy jsou navrhovány a modelovány v podobě srozumitelných diagramů. Pro pochopení procesů a jejich úpravy není potřeba technických znalostí, proto změny mohou provádět přímo analytici a vývojáři mají své místo v IT i nadále – nové funkce a strategický rozvoj systému. Provedené změny procesu jsou pak přímočaře promítnuty do chování Vašich podnikových aplikací.

 

  • Automatizace: Procesy řízené GPM platformou efektivně propojují manuální činnosti prováděné uživateli s automatizovanými akcemi v režii informačního systému.
  • Sjednocení pracovních postupů: Modifikace procesu v platformě GPM umožní přenést změnu na všechny účastníky procesu. Namísto rozesílání pracovních postupů a následných kontrol zajistí řízení procesů platforma GPM.
  • Flexibilita organizace: Při návrhu GPM procesů jsou pracovní postupy zmapovány a zachyceny do diagramů – procesy lze v budoucnu efektivně měnit.
  • Zastupitelnost: Znalost pracovního procesu je možné jednoduše šířit mezi pověřenými pracovníky, při odchodu pracovníka zůstane znalost procesů zachována a procesy fungují dál.