Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Řízení marketingových kampaní

 • Chcete lépe kontrolovat náklady spojené s řízením Vašich kampaní?
 • Máte různé datové zdroje, které složitě propojujete?
 • Nejsou Vaše marketingové kampaně dostatečně cílené?
 • Máte problém vyhodnotit efektivitu Vašich kampaní?

GEM System vyvinul nástroj pro automatizovaný a pravidelný reporting, který propojuje a analyzuje všechna data a na základě zvolených parametrů vytváří kompletní přehled o vývoji prodeje a detailně segmentuje klienty. Pro takto získané skupiny zákazníků pak dopočítává další kritéria (genderová, geografická, demografická). Dále umožňuje analyzovat a predikovat budoucí chování jednotlivých skupin zákazníků, tím marketingové kampaně správně zacílit a komunikaci se zákazníky snadno přizpůsobit jejich potřebám a preferencím.

Pro takto získané skupiny zákazníků pak dopočítává další kritéria (genderová, geografická, demografická). Dále umožňuje analyzovat a predikovat budoucí chování jednotlivých skupin zákazníků, tím marketingové kampaně správně zacílit a komunikaci se zákazníky snadno přizpůsobit jejich potřebám a preferencím.

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • Úspora zdrojů díky automatizaci reportů.
 • Odstranění manuální chybovosti.
 • Efektivní cílení a analýza nákladů.
 • Analýza marží.
 • Řízení marží a cen.
 • Analýza chování zákazníka.
 • Optimalizace cílení on-line marketingu.
 • Architektura navržená pro dlouhodobý rozvoj společnosti.