Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Centralizace ERP systémů

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Cíl

Centralizovat agendu registr subjektů zdravotní péče (RSZP), agendu výběru pojistného a právní agendu z poboček do datového centra VZP ČR. Koncepce řešení zahrnuje také zavedení nových obchodních procesů a revizi vybraných stávajících. Mezi dalšími cíli byla konsolidace dat s poboček, jejich unifikace a optimalizace.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 Přínosy

  • Centralizace podnikového systému.
  • Snížení nákladů na provoz datových center (ze 78 na jediné).
  • Výrazná redukce personální nákladů.
  • Průlomové řešení.
  • Uživatelský komfort.
  • Kompletní datový potenciál přístupný ze všech poboček VZP ČR.
  • Sjednocení podnikových procesů.
  • Synergické efekty vzniklé spojením agend.
  • Zefektivnění kontroly a vymáhání pohledávek za pojistné.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

O projektu

Hlavním integrátorem projektu RSZP je Hewlett-Packard. RSZP představuje hlavní pilíř celého centralizačního projektu. Jde o kritickou aplikaci, bez níž nemohou fungovat žádné další systémy, které organizace využívá. Obsahuje zhruba 9 milionů záznamů, z toho 6 milionů se týká pojištěnců, zbytek tvoří zaměstnanci a hospodářští partneři. RSZP ale není pouhou databází statických dat – slouží rovněž jako nástroj sledování a řízení veškeré obchodní a administrativní agendy spojené například s výběrem pojistného od pojištěnců či zaměstnavatelů, s vymáháním pohledávek, účtováním penále apod. Registr je navržen tak, aby do něj měly přístup všechny ostatní systémové komponenty využívané napříč organizační strukturou firmy od přepážkových aplikací až po SAP.

Právní agenda je integrována s rejstříky státních institucí (živnostenský registr, obchodní věstník, insolvenční rejstřík, evidence úpadců a registr dopravních nehod) a slučuje několik doposud samostatných aplikací, které byly lokalizovány na 78 pobočkách VZP ČR. V rámci právní aplikace byly integrovány další agendy VZP ČR (agenda rozhodčích orgánů, podpora exekucí, vymáhání nákladů na úhradu zdravotní péče, podpora správních řízení s platebními výměry, výkazy nedoplatků, splátkového kalendáře apod.).

Významnou součástí projektu bylo také čištění a migrace dat do centrál-
ní aplikace, což umožní efektivnější vymáhání pohledávek.

Aplikace RSZP slouží pro více než 2500 uživatelů v běžném provozní režimu a je integrována s ostatními systémy VZP ČR, především se SAP, RSZP a výdajovou částí VZP ČR.

Řešení RSZP splňuje nároky na maximální dostupnost v režimu 24/7, a to i při předpokládaném současném připojení až 3500 uživatelů.